Kokku oli 2022. aasta lõpus Eestis tegutsevates pankades hoiuseid 177 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem ehk 28,1 miljardit eurot.

Eelmisel aastal kasvas lõhe eraisikute väiksemate ja suuremate hoiuste vahel. Kaks kolmandikku eraisikute arvetel olevast rahast kuulus aasta lõpus alla 10%-le hoiustajatest.

Samal ajal kui suuremad hoiused kasvasid, siis...