Seadus looks regulatsiooni kolmandatest riikidest pärit välisinvestoritele, kes soovivad teha investeeringuid Eesti julgeoleku või avaliku korra seisukohalt tähtsas majandusvaldkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse. Eelnõu läbis 18. jaanuaril teise lugemise.

Tähtsate ettevõtete alla liigituvad näiteks elutähtsa teenuse osutajad, riigi osalusega ettevõtjad, sõjalise või kahese kasutusega kauba tootjad või tarnijad, riigikaitseobjektide omanikud, teatud meediaettevõtted ja transporditaristute valdajad.