Täna toimus erikomisjoni arutelu, mille fookuses oli universaalteenus. Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul pidi sügisel kehtestatud elektri universaalteenus andma tarbijatele võimaluse kasutada keerulisel perioodil soodsa ja stabiilse hinnaga elektrit. Olukord on aga võtnud teise kursi.

„Tänaseks näeme, et universaalteenusest ei ole kasu ei kodutarbijatele, ettevõtjatele ega ka omavalitsustele. Elektri börsihind on juba pikka aega madalam kui universaalteenuse hind,“ ütles ta ning lisas, et ainsana saavad universaalteenusest praegu kasu elektrimüüjad.

Erikomisjoni istungile kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tõdes samuti, et universaalteenus vajab muutmist. Nii on nad välja töötanud uue eelnõu, mis kohustaks Eesti Energial müüa elektrit soodsaima hinnaga: kui börsihind on alla universaalteenuse hinna, siis börsihinnaga, kui kõrgem, siis konkurentsiameti kehtestatud universaalteenuse hinnaga. Idee on täna laual ka valitsuses. Eelnõu soovib parlamendi lauale minister viia enne valimisi.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on eesmärk õilis, samas peab ta võimalikku ideed keeruliseks. „Ühest küljest tahetakse, et investeeriksime ja et meil oleks varustuskindlust, teisest küljest oleme me miinuses. Ja kui mõeldakse järjest välja, kuidas ettevõtet nõrgestada, siis see ei ole õige.“

Samas näris esimeest kohtumisel eelkõige jätkuvalt madal universaalteenuse hind. „See ei kata kulusid nii, nagu seadus ette näeb. Tänaseks on varsti neli kuud läinud ja me ei ole tulemuseni jõudnud.“

Konkurentsiamet ise süüdistab Eesti Energiat aeglases infovahetuses. Samas Eesti Energia sellega nõus ei ole. „Ma ei ole kindlasti nõus sellega, et oleksime oma infoga venitanud. Siin on tehtud tööd nii öösiti kui ka nädalavahetustel,“ sõnas Sutter.

Kui erikomisjoni juhatav Tõnis Mölder küsis, kui suur on ettevõte kahjum madala universaalteenuse hinna pärast, ütles Sutter, et nad alles löövad neid numbreid kokku. „Detsembrikuus oli paarkümmend miljonit. Anname selle info täpselt teada, kui avalikustame aasta kokkuvõtte.“

Muu hulgas osales arutelus Eesti vee-ettevõtete liit, kelle sõnul on universaalteenusele üleminek osutunud nende ettevõtetele äärmiselt keeruliseks. Seda eelkõige seaduste ja riigihangete pärast.