„Tasuks vaadata ka seda, kas ettevõte lisaks kasumile ka raha teenib. Ehk siis rahavoogude aruanne. Vaadake neid vahekokkuvõtteid, mis seal on: kas äritegevusest või põhitegevusest ka raha teenitakse,“ sõnas Siimann Investor Toomase konverentsil. „Kasum on ikkagi manipuleeritav suurus. Seda saab mitterahaliste tehingutega mõjutada, aga mis pangakontol toimub, see on fakt.“

Siimann andis sealjuures ette viiesammulise spikri, kuidas ettevõtteid hinnata ehk kas tegu on hea ja odava investeeringuga või mitte.