Reform on vajalik, et kaitsta tarbijat

EL reformib elektriturgu, et vältida eelmise aasta kordumist, mil Venemaa gaasitarnete kärped viisid Euroopa elektrihinnad rekordilisele tasemele, suurendades kodumajapidamiste arveid ja sundides isegi tööstuseid sulgema.

Esmaspäeval algatatud avalikul konsultatsioonil esitas komisjon märtsis kavandatava turureformi raames mitmeid võimalusi elektrijaamade elektrimüügi viiside muutmiseks.

,,Kuigi praegune turg on sel kujul töötanud aastaid, on see näidanud ka mõningaid puudujääke,'' tunnistas Euroopa Liidu juht, öeldes, et praegune gaasikriis on lükanud kõrgemate energiakulude koormuse lõpptarbijatele.

„Seetõttu on vaja reformi, et paremini kaitsta majapidamisi ja ettevõtteid kõrgete energiahindade eest, suurendada vastupanuvõimet ja kiirendada Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud üleminekut,“ lisas ta.

„Meie ees seisev enneolematu energiakriis näitab, et peame muutma elektrituru ülesehituse tuleviku jaoks sobivaks, võimaldades sellel pakkuda taskukohaselt puhta energia eeliseid kõigile,“ ütles Euroopa Liidu energiavolinik Kadri Simson avalduses.

EL-i ettepaneku eesmärk on laiendada Euroopas selliste pikaajaliste lepingute kasutamist, mis pakuvad elektrijaamadele fikseeritud elektrihinda – vahelepingud ja elektri ostulepingud.

Seda tüüpi lepingute laiendamine looks puhvri energiatarbijate ja ebastabiilsete hindade vahel lühiajalistel energiaturgudel, mis tooks kodumajapidamistele ja ettevõtetele stabiilsemad energiaarved.

,,Komisjon näis esmapilgul vältivat hinnalagedega seotud lõkse, mille eest mõned turuosalised olid neid ka hoiatanud,'' ütles Rystad Energy analüütik Fabian Ronningen.

Püüeldakse stabiilsema turu poole

„Nad tahavad rohkem keskenduda pikaajalistele lepingutele ja elektrienergia ostulepingutele, mis on loomulik tee, kui eesmärk on vähendada hindade kõikumist. See kehtib eriti siis, kui energiaallikas on taastuvenergia, tuumaenergia ja hüdroenergia,“ ütles Ronnigen.

Tarbijate jaoks on stabiilsus võimalik saavutada, kui kehtestada hinnavahelepingutele ELi konkreetsed eeskirjad ja jätta nende kasutamine liikmesriikide valitsuste otsustada või nõuda uutelt riigitoetust saavatelt elektrijaamadelt uue lepingu allkirjastamist, teatas komisjon.

Võimalikud olid ka radikaalsemad muudatused. Näiteks lubada riikide valitsustel kehtestada teatud olemasolevatele elektrijaamadele hinnavahelepinguid – kuigi komisjoni sõnul võib see tekitada ebakindlust, mis võib takistada taastuvenergiasse suunatud väga vajalikke investeeringuid.

Prantsusmaa ja Hispaania on juba nõudnud taastuvenergia- ja tuumatootjate hinnavahelepingute laiendamist.

Euroopa Liidu riigid ja seadusandjad peavad läbirääkimisi lõplike elektrituru reformide üle.

Komisjon esitas mitmeid teisi muudatusi, nagu näiteks fikseeritud hinnaga elektrilepingute valimise hõlbustamine tarbijate jaoks, et vähendada nende kokkupuudet lühiajaliste hinnatõusudega.