2022. aastal oli Eesti tehinguturg, nagu ka kogu muu majandus, mõjutatud Ukraina sõjast ja energiakriisist. 2022. aasta algusesse üle kandunud hoogne tehinguturg järjest kõrgemate hindadega aeglustus kevadel ja seejärel mõnevõrra küll taastus, ent ebakindlust jätkus siiski aasta lõpuni. Oli mitmeid projekte, eriti energiavaldkonnas, mille suhtes oli huvi olemas, aga tehingud jäid pooleli, sealhulgas hinnaootuste erisuse tõttu.

2023. aasta tehingute hulga suurt kasvu me ei näe, pigem saab see olema sarnane eelmise aasta teisele poolele. Tõenäoliselt üldise majanduskriisi ja intresside tõusu keskkonnas toimuvate vähemate tehingute valguses peaksid ka hindade ootused ostjatel ja müüjatel lähenema. Valdkondadest näeb sellel aastal tehinguid endiselt tehnoloogiavaldkonnas, energias ja energiainfrastruktuuri valdkonnas, samuti tervishoiu ja tervisekaupade-teenuste valdkonnas.

Startup’ide rahakaasamised saavad 2023.aastal olema samamoodi keerulisemad. Võimalik, et nagu mujal Euroopas juba toimunud startup’ide finantseerimisringidele, mis toimuvad varasemaga võrreldes madalamatel hinnatasemetel (ingl k downround), on see ka Eesti startup’ide finantseerimises tulemas, ja osalt juba toimunud. Samas, kui alternatiiv oleks maksejõuetus, siis ei maksaks downround’i välistada. Kui varem hakkasid silma suured rahakaasamisvoorud, siis nüüd üritatakse keerulisemates oludes hakkama saada väiksemate mahtudega, kaasates raha olemasolevatelt investoritelt või lausa omanikelt endilt.

Lisaks oleme märganud kasvavat huvi meie regiooni vastu fondidel, kes on spetsialiseerunud maksejõuetuse eelsesse faasi jõudnud ettevõtete omandamisele. Praegu on olukord selline, et oodatakse veel paremate objektide lauale ilmumist, kuigi mõned tehingud on juba toimunud. Sellised tehingud on igal juhul keerulisemad ja suurema riskiga kui tavapärased omandamised.

Sarnane ooteaeg on ka kinnisvaras, kus turul on selgelt raha, aga oodatakse hinnakorrektsioone. Tõenäoliselt ei saa need siiski väga suured olema, ja kui on, siis tõenäoliselt on viga ka objektis endas. Segastel aegadel jagatakse turgu ümber ja kindlasti kehtib see tõdemus kinnisvara osas. Iseküsimus on muidugi selles, kas see algselt Eesti jaoks mõeldud raha ei otsi nüüd üha aktiivsemalt ostuobjekte Amsterdamis, Berliinis või Portugalis.