Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon hääletab peagi „Fit for 55“ paketi ühe põhikomponendi ehk hoonete energiatõhususe direktiivi üle.

See õigusakt ei ole oluline mitte ainult ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks, vaid annab ka võimaluse luua paremaid elu- ja ärihooneid, vähendades samal ajal arveid. Kuni 90% ajast veedetakse kodus ning kütmine, jahutamine ja soe vesi moodustavad 80% seal tarbitavast energiast. EPBD on seega oluline nii üksikisiku, riigi kui ka kogu maailma tasandil.