„Saame klientide tagasisidest aru, et sellised muudatused vajavad rohkem aega ja selgitust. Praeguses majandusolukorras ja kõrge energiahinna ajastul on igasugune elektriga seotud muudatus väga tundlik teema ning vajab põhjalikku selgitustööd. Tunnistan, et mina ja minu tiim oleme muudatuse olemusest kliente ette informeerinud liiga vähe ja seetõttu pidasime õigeks astuda samm tagasi,“ ütles Eesti Energia klienditeenuste valdkonna eest vastutav juhatuse liige Agnes Roos.

„Meie väiketootjatest kliendid, kes on ühtlasi rohepöörde eestvedajad, väärivad läbipaistvat ja hoolivat suhtlust,“ sõnas Roos, kes rõhutas, et praegune klientide pahameel on mõistetav, ning vabandas tiimi nimel klientide ees. „Võtame veelgi rohkem aega sügavamaks analüüsiks, klientidele taustateadmise loomiseks ja paremaks koostööks. Soovime taastuvenergia arengule Eestis hoogu anda ja kliente selles toetada, sealhulgas põhjaliku selgitustööga,“ lisas ta.

Kui 2020. aastal oli Eesti Energia portfellis ligikaudu 1300 väiketootjat, siis möödunud aasta lõpuks oli neid üle 8000. 2022. aastal andsid Eesti Energia väiketootjad elektrivõrku 155 GWh elektrit, mille eest Eesti Energia on tasunud kokku 32,4 miljonit eurot.

„Mikrotootmine on muutunud arvestatavaks osaks elektritootmise turul. See, millisel turul toimisime kolm aastat tagasi ja millega seisame silmitsi täna, on kardinaalselt erinev. Suurim töö ja väljakutse on bilansienergia päev ette prognoosimine,“ selgitas Roos.

Väiketootjatele esitati ultimaatum

Sel nädalal saatis Eesti Energia paljudele elektrienergia väiketootjatele kirja, kus teatab kehtiva tagasiostulepingu tühistamisest, et luua uus, senisest palju kallima tagasiostumarginaaliga leping.

Uue lepingu järgi oleks elektri tagasiostu marginaal 0,99 s/kWh. Ajalooliselt on elektri tagasiostu hinnad püsinud aga vahemikus 0,2–0,5 s/kWh olenevalt sellest, millal leping on sõlmitud. „Kui Te ei kinnita uut pakkumist hiljemalt 1. veebruaril (k.a), puudub Teil alates 1. märtsist kehtiv tagasiostuleping ning annate edaspidi elektrienergiat võrku tasuta,“ teatas ettevõte oma kirjas.

„Eesti Energia kiri oli väga ülbe hoiaku ja stiiliga. Justkui väiketootjad ei ole nende jaoks mitte keegi. Väiketootjaid ei kohelda kui partnereid, vaid jääb tunne, et justkui konkurente, kes nende raha endale saavad, ning marginaal on see ainuke hoop, mille kaudu nad saavad täna väiketootjate tulusust vähendada,“ tunnistab Ärilehele üks Eesti Energia kliente.