„Meie Eesti on avatud majandusega ja tulevikku vaatav e-riik. Meie jaoks on oluline, et kurjategijad ei saaks neid omadusi ära kasutada kuritegelikel eesmärkidel, MONEYVAL-i üldjoontes positiivne hinnang on Eesti riigiasutuste ühise koostöö tulemus,“ ütles rahandusminister Annely Akkermann.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi lisas, et Eesti on teinud ära suure töö rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude paremaks äratundmiseks ja tõrjumiseks. „Eesti riik hindas rahapesu riske igast küljest 2021. aastal. Selle põhjaliku töö tulemused aitasid valmistuda ette ka konkreetseks hindamiseks, kuid eeskätt andis valminud kaardistus meile kindlustunde, et teame, mis on Eesti jaoks rahapesu mõistes ohukohad,“ ütles Liivamägi ja lisas, et riskihinnangu järgi saab ka otsustada, kuhu näiteks järelevalveasutused tulevikus rohkem tähelepanu suunama hakkavad.

Hea koostöö

Positiivselt tõsteti esile siseriikliku koostöö ja koordineerimise kaudu läbi viidava riskihinnangu üldist raamistikku, kuid riskide hindamise töö peab jätkuma ja edasi arenema.

Kiidusõnu pälvisid hea rahvusvahelise koostöö eest Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, Riigiprokuratuur, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Justiitsministeerium. Positiivne tagasiside sai neile osaks nii antava teabe kvaliteedi, selle liikumise kiiruse eest ning võimekuse eest hallatavat informatsiooni tulemuslikult kasutada. Tunnustati ka Eesti rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise tõhusust.

Raportis hinnati nii õigusaktide sisu kui ka nende rakendamise efektiivsust, varem pole Eestit sellise metoodikaga hinnatud. Hindajad analüüsisid nii ärikeskkonna võimalikke ohte kui ka haavatavamate sektorite olukorda, milleks leiti olevat virtuaalvääringute ning äriühingute teenuse pakkujad.

„Eestis on krüptoäride mahtu hoogsalt vähendatud. Võib öelda, et igast kümnest krüptoärist on alles üks. See on tänu meie enda karmimatele seadustele ja Rahapesu Andmebüroo intensiivsele järelevalvetegevusele,“ selgitas Liivamägi tuues välja, et Eestis on tingimustele mittevastavate ettevõtete litsentsid ära võetud. Samas leiti, et traditsioonilises finantssektoris on meetmete rakendamine end õigustanud ning riskid on suures osas maandatud.

Tulevikus plaanitakse sama tubli olla

„Järgnevate aastate prioriteet on hindajatelt saadud soovituste ellu rakendamine, sest me vajame jätkuvalt tõhusamaid süsteeme ja võimestatud asutusi. Mul on hea meel, et meie rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon pälvis koordinatsioonimehhanismina tunnustuse, sest selle kanali efektiivsus on end riigiasutuste jaoks ka praktikas tõestanud. Just siin saame kõige tõhusamalt kokku leppida, kuidas saadud juhistega edasi toimetada,“ rääkis Liivamägi.

Raport on täies mahus avaldatud MONEYVAL-i kodulehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid