Töölepingu kohaselt pidi palk töötajatele laekuma iga kuu 10. kuupäeval. Oktoobrikuus aga Largo töötajatele palk selleks kuupäevaks laekunud ei olnud ning töötajad ka hoiatust või teadet hilineva töötasu kohta ei saanud.

Töötajad andsid teada mitmel korral, et töötasu ei ole laekunud ning Largo esindaja lubas, et päevade jooksul palk saadetakse, kuid jätkuvalt raha ei tulnud. Töötajad seejärel teatasid, et lõpetavad töölepingu, kui palk ei laeku, kuid seejärel laekus päev hiljem töötasu vaid osaliselt.