Võrdlust aastataguse ajaga mõjutas muuhulgas ühe hoiu-laenuühistu populatsioonist väljaarvamine 2022. aasta III kvartalis.

Hoiu-laenuühistutel (HLÜ) oli 2022. aasta IV kvartali lõpus 13 596 liiget, mida on 181 võrra vähem kui sama aasta III kvartalis

Võrreldes 2021. aasta viimase kvartaliga on HLÜde liikmete arv vähenenud 675 võrra ehk 4,7%

HLÜde bilansimaht oli 2022. aasta IV kvartali lõpus 136,5 miljonit eurot. Maht suurenes kvartaliga 0,7% ehk 1 miljoni euro võrra. Aastavõrdluses vähenes HLÜde varade maht 9,7% ehk 14,7 miljoni euro võrra

Nõuded klientidele olid IV kvartali lõpus 113,4 miljonit eurot. Kvartali jooksul suurenesid nõuded klientidele 0,5 miljoni euro võrra, kuid aastavõrdluses vähenesid 11,2 miljoni euro võrra.

Võlgnevused klientidele olid IV kvartali lõpus 103 miljonit eurot. Kvartali jooksul suurenesid võlgnevused klientidele 0,7% ehk 0,7 miljoni euro võrra, kuid vähenesid aastavõrdluses 12,6% ehk 14,8 miljoni euro võrra.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete maht oli 2022. aasta viimase kvartali lõpus 723 000 eurot, moodustades 0,64% HLÜde laenuportfellist. Võrreldes kvartal varasemaga oli ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 138 000 euro võrra rohkem. Aastaga on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete maht vähenenud 17,8% ehk 157 000 euro võrra

Eraisikutelt ja mittefinantsettevõtetelt kaasatud hoiuste maht oli 2022. aasta IV kvartali lõpus 101,5 miljonit eurot. Sellest 89,6% ehk 91 miljonit eurot olid eraisikute hoiused. Aastavõrdluses vähenesid eraisikute hoiused HLÜdes 15,9 miljoni euro võrra.

Tähtajaliste hoiuste osakaal eraisikute hoiustes oli 98,5% (kvartal varem 98,6%). Aastavõrdluses on eraisikutelt kaasatud tähtajaliste hoiuste osakaal veidi vähenenud: 2021. aasta IV kvartalis oli see näitaja 98,9%

Tähtajaliste hoiuste osakaal mittefinantsettevõtete hoiustes vähenes mullu viimases kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga ja oli 89,4%. Näitaja vähenes ka võrreldes aastataguse ajaga: 2021. aasta IV kvartalis oli mittefinantsettevõtetelt kaasatud tähtajaliste hoiuste osakaal 90,7%.

Eraisikutele ja mittefinantsettevõtetele väljastatud laenudest 22,3 miljonit eurot ehk 20,4% moodustasid laenud eraisikutele. Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga vähenes eraisikutele väljastatud laenude maht 0,5 miljoni euro võrra. Mittefinantsettevõtetele antud laenude maht suurenes kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra ja oli aasta viimases kvartalis 87 miljonit eurot.

Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude osakaal suurenes ja moodustas 2022. aasta IV kvartali lõpus 81,5% mittefinantsettevõtetele antud laenudest. Eraisikute pikaajaliste laenude osakaal suurenes samuti ning moodustas 93,6% erasikutele antud laenudest; kvartal varem oli see näitaja 92,3%

HLÜde 2022. aasta IV kvartali kasum oli 123 000 eurot. Kvartal varem oli kasum 77 000 eurot ja 2021. aasta IV kvartalis 80 000 eurot

Netokasum intressidelt oli IV kvartalis 638 000 eurot. Aasta varem samal perioodil oli see 376 000 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid