TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi nõustamise eksperdi Margot Leeni sõnul on enamikel juhtudel võimalik vaidlusele lahendus leida pooltevahelise läbirääkimise ja lepitamise teel. Kuid siiski, on ka olukordi, kus see võimalik ei ole.

,,Nendes vaidlustes, kus tarbija ja kaupleja asja läbivaatamise käigus kokkulepet ei saavuta, lahendatakse komisjoni otsusega keskmiselt tarbija kasuks 70% ning tarbija kahjuks 30%. 2022 aastal tegi komisjon kokku 895 otsust ning nendest 295 juhul jäi tarbija nõue rahuldamata,'' ütles Leen.