Järgmise talve gaasivarude soodsaks soetamiseks soovib Euroopa Komisjon korraldada ühishanked. Eesmärk on alustada gaasiostu lepingute sõlmimist aprilli alguses. Esimese sammuna kuulutas Euroopa Komisjon välja hanke teenusepakkuja leidmiseks. Teenusepakkuja ülesanne on luua platvorm, mis võimaldab ühiseid gaasiostulepinguid sõlmida. See tähendab digiplatvormi kaudu liikmesriikide gaasimüüjatelt ja tarbijatelt nõudluse koondamist. Seejärel viiakse samal platvormil läbi gaasihange tarnijatelt ja tootjatelt.

Euroopa Komisjon viis teenusepakkuja leidmiseks hanke läbi, kuid lepingut sõlmida ei õnnestunud. Saksa energiakaubandusplatvorm Enmacc GmbH esitas Euroopa Liidu üldkohtule kaebuse, milles väitis, et neid on ebaseaduslikult hankest välja jäetud. Euroopa Komisjon on andud siiski teada, et soovib kavandatava platvormi võimalikult kiiresti käivitada, et avaldada seal koondnõudlus, millega meelitada gaasimüügi pakkumisi rahvusvahelistelt tarnijatelt. Eeldatavalt soovitakse platvormi kaudu hankida 13,5 miljardit kuupmeetrit gaasi. Komisjon kinnitab, et nende tegevus hanke korraldamisel on olnud seaduslik ja vajadusel kaitstakse oma õigusi kohtus. Samal ajal jätkatakse aga ettevalmistusi platvormi töö käivitamiseks.