„Eelmine aasta oli suurte väljakutsetega nii Eesti inimestele kui ka ettevõtetele. Mul on hea meel tõdeda, et kohati väga keerulises majanduskeskkonnas on panga laenuportfelli kvaliteet seni püsinud hea ning oleme jätkanud selle kasvatamist,“ ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Swedbank AS-i 2022. aasta kasum oli 224 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aastaga oli kasum 25 protsenti suurem, mis on tingitud peamiselt suurematest tuludest. Tulud kasvasid 19 protsendi võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel. Puhas intressitulu kasvas 33 protsenti, kasvu toetasid suurem laenuportfell ning euribori toel kasvanud intressid.

„Oleme oma klientide jaoks olemas ka siis, kui nende finantsolukord muutub keerulisemaks ning meil on vaja koos leida ühiseid lahendusi. Swedbank on tugevalt kapitaliseeritud ettevõte, kes on pikaajaliseks partneriks ja nõustajaks oma klientidele nende suuremate ja väiksemate plaanide elluviimisel. Jätkame Eesti majanduse finantseerimist,“ lisas Lepp.

Swedbank Eesti eraklientide laenumahud kasvasid 6,8 protsenti ja äriklientide omad 4,5 protsenti. Hoiused vähenesid 4 protsendi võrra. Aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 1,082 miljardit eurot ja ettevõtetele 1,387 miljardit eurot.

Pensioni II samba väiksem portfell ja väiksem tulu maksetest vähendas puhast teenustasutulu 6 protsenti. Suurem kaartide käive tasandas negatiivset mõju.

Puhastulu finantsinstrumentidelt vähenes 50 protsenti, tingituna realiseerimata kahjumitest varahalduse ning kindlustuse valdkondades, mille negatiivset mõju vähendas suurem tulu valuutakauplemise tehingutest.

Muud tulud kasvasid 14 protsenti, eelkõige tänu kasvanud kindlustustuludele ning Swedbank grupile müüdavate teenuste tulude suurenemisele.

Kulud kasvasid 9 protsenti. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid suuremad personalikulud, kommunaalkulud ning Swedbank grupist sisse ostetavate teenuste kulude kasv. Samuti kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

2022. aasta krediidikahjum ja eeldatavate kahjude katteks tehtud reservide kulu oli 16,3 miljonit eurot.

2022. aastal maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 51 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid.

2022. aastal maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 32 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.

Swedbank teenis eelmisel aastal Baltikumis kokku 583,7 miljonit eurot kasumit, kasvades aastaga 42%. Eriti jõudsalt kasvas kasum neljandas kvartalis, mil Baltikumi üleselt teeniti 208,2 miljonit eurot kasumit (aastases võrdluses kasv +94,9%).

Ettevõtte areng

Intressimäärade tõusu ja kõrgema inflatsiooni mõjul tõusis elukallidus IV kvartalis ja vähenes kodumajapidamiste ostujõud. Kinnisvaraturg rahunes ja eluasemelaenude nõudlus kahanes, kuigi hinnad olid stabiilsed. Swedbanki kodulaenude portfell kasvas. Ettevõtlussektori investeeringud olid stabiilsed, eriti energiasektoris. Ettevõtete laenuandmine kasvas koos jätkuva nõudlusega käibekapitali järele põllumajandus- ja kommunaalsektoris. Suurenes pikaajaline laenamine, eriti jaekaubanduses ja energeetikas.

IV kvartalis jätkusid Swedbankis arendused klienditeeninduse parandamiseks. Mobiilirakendusse lisandus uus autentimismeetod – PIN-kood, et pakkuda Smart-ID, mobiil-ID, biomeetria ja PIN-kalkulaatori kõrval täiendavat isikutuvastuslahendust.

IV kvartalis loodi partnerlus Eesti tehnoloogiaettevõttega eAgronom, mis nõustab põllumajanduskliente EL-i säästva põllumajanduse taksonoomia järgimisel. Nõustamine hõlmab ka teavet säästva põllumajanduse sertifitseerimise kohta, mis avab võimaluse Swedbankilt parematel tingimustel laenu taotleda.

Iga-aastase Baltikumi klientide rahulolu-uuringu tulemused näitavad, et Swedbank säilitas tugeva positsiooni nii era- kui ka äriklientide seas kõigis kolmes riigis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid