SEBE teenindab Pärnu linna bussiliine tellija nõudmisel 19 gaasi- ja 10 diiselbussiga. Kuna maagaasi hind hakkas 2021. aasta sügisel väga kiiresti tõusma ja lausa kolmekordistus pärast Venemaa tungimist Ukrainasse mullu veebruaris, oli kütusehinna kasvust tingitud mõju Pärnu linnaliinidel eriti suur. Erakordse hinnatõusu hüvitamismehhanisme aga polnud ja nii pidi SEBE linnaelanike jätkuvaks teenindamiseks kütuse hinnavahe oma taskust kinni maksma.

Juba detsembris 2021 pöördus SEBE liinivedude otsese tellija ehk Pärnumaa Ühistranspordikeskuse (PÜTK) poole, et leida erakordsele olukorrale koos lahendus. Toona kehtis leping, millega tellija lubas vedajale liinikilomeetri hinda kütusehinnast lähtuvalt korrigeerida vaid üks kord aasta. SEBE ettepanek oli, et üha võimenduva hinnatõusu tõttu tuleks seda korrigeerida kord igas kvartalis.

AS SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste: „PÜTK keeldus kütuse ülekulu hüvitamisest ja lepingu muutmisest, mistõttu vedasime sisuliselt üle terve aasta Pärnu elanikke oma kulul. Me esitasime 2022. aasta jooksul PÜTK-le korduvalt selgitusi, andmeid ja kuludokumente, kuid ligi aastaga tekkinud 735 536 euro suuruse kütuse ülekulu hüvitamisest on nad keeldunud tänaseni. Selle kõige juures on tähelepanuväärne, et riik ehk transpordiamet, ja teised omavalitsused tulid 2022. aasta jooksul sarnase kriisi ohvriks langenud bussivedajatele appi ning kompenseerisid tekkinud kahjud nii tagantjärele, kui muutsid ära lepingud. Meile teadaolevalt on Pärnu linn ainuke omavalitsus, kus ei ole hinnakasvu mõju endiselt vedajale hüvitatud ning seda vaatamata asjaolule, et Pärnus on kütusehinna kasvu mõju gaasibusside laialdase kasutamise tõttu eriti suur.“

Küll aga otsustas PÜTK muuta koostöölepingut selliselt, et alates 1. oktoobrist 2022 vaadatakse veokilomeetri hind üle kütusehinna muutusele vastavalt kord kvartalis.

„Tehtud samm on küll vajalik ja annab SEBE-le kiirema tagatise hetkekulude muutustele, kuid see lepingu muudatus ei hüvita sellele eelneva kogu aasta pikkusel perioodil meile tekkinud kahju. Omavahelises suhtluses on PÜTK möönnud suure ülekulu tekkimist, kuid kuudepikkusele andmete täpsustamisele ja läbirääkimistele vaatamata ei ole nad meie poolt üle kahe kuu tagasi, 14. novembril esitatud viimasele taotlusele, tänaseni vastust andnud,“ lisas Kaljuste.

SEBE otsustas eelmisel nädalal lõpuks kohtusse pöörduda. Firma nõuab kohtus Pärnu linnalt ja PÜTK-ilt 735 536 euro suurust, vedajast olenemata põhjusel tekkinud kahju hüvitamist. SEBE tegelik kahju on palju suurem, sest lisaks kütusehinnale kasvasid ka muud Pärnu linnaliinide teenindamise kulud, kuid vedaja nõuab läbi kohtu üksnes otseselt kütusehinna kasvust tingitud kahju.

PÜTK-i ja Pärnu linna tegevusetus SEBE-le tekitatud kahju hüvitamisel halvendas oluliselt bussiettevõtte majanduslikku seisu ja tekitas ettevõttele täiendavat kulu näiteks ajatatud riigimaksude intresside näol. Praegu on seeläbi tekkinud täiendav kahju vähemalt 156 265 eurot. SEBE kavatseb selles osas PÜTK-ile lähiajal nõude esitada.

„Erakordselt kiire hinnatõus ja sellest tekitatud kahju, mille lahendamise osas PÜTK on olnud tegevusetu, tähendab muuhulgas seda, et meil ei ole kahjuks võimalik tõsta Pärnu linnaliini bussijuhtide palkasid õiglases ja üldist hinnatõusu arvestavas määras,“ lausus Kaljuste.