Kooselu alustades kehtib hea tava: ühiselt tuleks partneriga koos üle vaadata – veel parem, panna kirja –, milline on kummagi poole finantsvõimekus, riskitaluvus ja ootused.

TGS Balticu vandeadvokaat Anet Jaks võrdleb mõistlikku planeerimist varasuhete ning rahaasjade teemal tuleviku kindlustamisega. „On mõistetav, et headel aegadel ei taheta keskenduda halbadele stsenaariumitele, sest kardetakse tõsiste aruteludega usaldussuhet rikkuda,“ tõdeb Jaks. Kui on võetud ühine eesmärk, näiteks kodu soetamine, jäävad juriidilised ja rahalised kokkulepped tagaplaanile. Jaksi sõnul näeb tema oma praktikas tihti, et just liigse usalduse tõttu jäävad väga olulised kokkulepped paberile panemata. Jaks leiab, et kui aga negatiivsed stsenaariumid kohe alguses läbi mängida, toimib see nagu kindlustuskaitse. Kui erimeelsused peaksidki tekkima, siis on olemas vastused, kuidas neid kiiresti lahendada.