Tänasest kuni 10. veebruarini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 8%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida juurde emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

„Tahame oma kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude vallas jätkata ning võlakirjade pakkumisega kaasatavat lisakapitali kasutame grupi finantseerimiseks vastavalt meie strateegilisele plaanile,“ kommenteeris Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Juhul kui emissioon märgitakse üle, on pangal õigus suurendada selle mahtu kuni 15 miljoni euroni.

Tegu on jätkuga eelmise aasta septembris toimunud võlakirjaemissioonile, mil pank kaasas samuti 8% intressiga 20 miljonit eurot. Toona soovis emissioonist osa võtta 1610 investorit.

Bigbank kavatseb uue strateegia kohaselt järgmise viie aasta jooksul suurendada oma laenuportfelli nii ettevõtete kui eraisikute panganduse osas nii loomuliku kasvu kui ka võimalike ülevõtutehingute kaudu. Olulise muutusena kavatseb pank Läntsi sõnul kliendibaasi laiendamiseks hakata lisaks laenudele pakkuma ka igapäevaste arveldustega seotud teenuseid, esimese sammuna sel teel hakkas Bigbank eelmise aasta detsembris klientidele väljastama VISA krediitkaarte.

Üheksas riigis tegutseval Bigbankil on kokku 126 000 aktiivset klienti ning üle 500 töötaja. 2022. aasta 1. juulil kinnitas reitinguagentuur Moody’s Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. Eelmisel aastal teenis pank 33,7 miljonit eurot puhaskasumit, kasvatades aastaga hoiusteportfelli 52% ja laenude mahtu 50%.

Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

Täna alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 5000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033“ nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 16.02.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas.

Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 15 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algas täna, 31. jaanuaril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 10. veebruaril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Tehingu ja pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Tehingu raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate täiendavate teise taseme omavahendite nõuete täitmiseks.

Tehingu raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse juurde emiteeritavate allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 17. veebruar 2023 või sellele lähedane kuupäev.