CNG hind langes Alexelas täna 1,996 euroni kilogrammist, LNG 2,200 euroni kilogrammist.

Eesti Gaasi tanklates müüdavate toodete, maagaasi ehk CNG ja rohegaasi ehk CBM postihind on 1,996 eur/kg.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov selgitas, et senine hind on olnud vastavuses gaasi hankimise hinna ja tootmise kuludega. „Tanklas müüdava surugaasi hinnas sisaldub lisaks gaasi sisseostuhinnale elektrikulu, aktsiisikulu, võrguteenuse kulu ning kõik teised tanklaga seotud kulud,“ lisas Kotov.

AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna põhjendas, et kuna Eestis maagaasi ei toodeta, siis oleme sõltuvuses maagaasi impordist ja maailmaturu hindadest. „Ka kohaliku biometaani hinda kujundab maagaasi maailmaturu hinnaindeks. Ehk et CNG müüjate peamine hinnareferents on Madalmaade gaasibörsi hinnaindeks TTF. Selle alusel ostetakse maagaasi biometaani tootjatelt ning ka maailmaturult,“ täpsustas Käsna. TTF hind kujuneb perioodile eelneva kuu iga tööpäeva sulgemishinna aritmeetilise keskmisena.

Tavalisest ruumilisest torugaasist CNG saamiseks tuleb maagaas elektrit tarbivate kompressorite abil kokku suruda ehk komprimeerida. Torugaasi hinda esitatakse kuupmeetri või energiaühiku (kWh, MWh), CNG hinda kilogrammi kohta.