Ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiv (CSRD) on uus EL-i õigusakt, mis kohustab kõiki suurettevõtteid avaldama regulaarselt aruandeid oma keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga seotud tegevuste kohta.

CSRD kehtib kõigile Euroopa Liidu suurettevõtetele, millel on üle 250 töötaja, käive üle 40 miljoni euro või varade kogumaht üle 20 miljoni euro. EL-i jätkusuutlikkuse aruandluse standardid (ESRS) on standardite kogum, mis toob välja kohustuslikud mõisted ja põhimõtted, millele ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse direktiivi (CSRD) alusel aru andvad ettevõtted peavad oma jätkusuutlikkuse avaldused kooskõlla viima. ESRS-is on kokku 921 erinevat kriteeriumi. ESRS sisaldab näiteks õhu- ja veereostuse-, sotsiaalse turvalisuse ja tööelu tasakaalu standardeid.

Tallinki juht Paavo Nõgene palub kirjas Euroopa Liidu asjade komisjonile infot ametnikest, kes tutvusid kõnealuse seadusega enne selle heakskiitmist. „Palun teilt informatsiooni, millal EL-i asjade komisjon nimetatud teemat arutas, keda kaasas, millised kommentaarid lisas, ning kas leidub komisjoni tänases koosseisus komisjoni liige, kes on antud failiga enne heakskiitmist tutvunud. Olen paralleelselt asunud tuvastama ametnikku või ametnikke keskkonnaministeeriumis, kes antud faili näinud – ja veel parem – sisuga tutvunud,“ küsis Nõgene.

„Miks me laseme jõustada arutut bürokraatiat, mis toob ettevõtetele kaasa kümnetesse tuhandetesse eurodesse tekkivad kulud ning millega, olgem ausad, ilmselt mitte keegi midagi tarka ega mõistlikku ette ei võta. Kui just pole plaanis võtta täiendavalt tööle majatäis ametnikke kõikidesse liikmesriikidesse,“ ütles Nõgene.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid