Nagu mujal kasvas 2021. aastal tehinguaktiivsus ka Lätis, kuigi tõus ei olnud teiste Balti riikidega võrreldes nii drastiline. Vaatamata 2022. aasta enesekindlale algusele mõjutas Venemaa sissetung Ukrainasse kõiki Läti majandussektoreid. Siiski püsis tehingute voog möödunud aasta jooksul võrdlemisi ühtlane.

„Venemaa investeeringute niigi kahanenud roll muutus veelgi väiksemaks, samal ajal kui nii kohalikud ettevõtted kui välisinvestorid pidid maadlema finantssanktsioonide kiire tulva ja nende mõjuga piirkonna tehingutele,“ selgitas WALLESS Läti partner Zane Eglīte-Fogele.