„Oma toodete pidevasse arendusse investeerimine, eriti turbulentses majandusolukorras, on ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohast hädavajalik,“ märkis minister Kristjan Järvan ja lisas, et kuna tootearendus on ettevõtja seisukohast kõrgema riskiga tegevus, siis on riigi tugi selle soodustamiseks igati asjakohane.

„Kui soovime, et Eestis tervikuna tõuseks tööjõu tootlikkus üle Euroopa Liidu keskmise, siis olukorras, kus tööjõukulud ja sisendhinnad on pidevalt kasvanud ning tööprotsesse on võimalik optimeerida ainult teatud piirini, on ainukene jätkusuutlik lahendus arendada uusi tooteid ja teenuseid,“ loetles minister argumente tootearendusega tegelemise toetuseks.

Kooskõlastusele saadetud eelnõuga on kavas jätkata 2018. aastal avatud tootearenduse toetusmeetme rahastusega. Alates meetme avamisest on rahastatud 141 tootearenduse projekti kogusummas 64,9 miljonit eurot, millest riigi toetus on olnud 34,8 miljonit eurot.

Eelnõu kohaselt on ühe projekti minimaalne toetussumma 25 000 eurot ja maksimaalne toetussumma 500 000 eurot. Sõltuvalt ettevõtja suurusest on toetuse osakaal 25-45 protsenti abikõlblikest kuludest. Suurim muudatus võrreldes eelmise toetusega on, et projekt peab panustama vähemalt ühte nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonda, milleks on: digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad ja -teenused, kohalike ressursside väärindamine või nutikad ja kestlikud energialahendused.

Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetust taotlemist korraldab EASi ja KredExi ühendasutus, kes viib läbi ka taotluste eelnõustamist. Meede avatakse taotlemiseks eeldatavasti märtsi kuu jooksul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid