Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ehituse asekantsleri Ivo Jaanisoo sõnul täitis esimene ehituse e-hüppe toetuse taotlusvoor kõik püstitatud eesmärgid. „Rõõmu valmistab kandideerinud projektide mitmekülgsus. Toetust sooviti paljudele ideedele, mille abil saab parandada tarne- ja väärtusahelaid ning panustada seeläbi ehitusvaldkonna tootlikkuse ja kvaliteedi kasvu. Ehitussektoril on meie majandusele suur mõju ning võib eeldada, et tänu efektiivsuse tõstmisele jõuab juba lähiaastatel toetusrahast suurem summa riigieelarvesse tagasi maksutuluna,“ rääkis Jaanisoo.

MKMi ja riigi tugiteenuste keskuse (RTK) koostöös korraldatud ehituse e-hüppe taotlusvooru esitati 103 taotlust 4,6 miljoni euro suurusele toetussummale. Hindamiskomisjon valis nende hulgast välja 63 projekti, millele makstakse toetust kokku summas 2,6 miljonit eurot. Rahastatud projektides on keskmine toetussumma 42 500 eurot ning viie projekti toetus küündib 200 000 euroni. Kõikidele projektidele lisandub ka toetusega võrdses mahus toetuse saajate omafinantseering.

RTK elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhi Marge Kõiva sõnul on toetuse saajate hulgas nii väike- ja suurettevõtteid, kohalikke omavalitsusi kui ka ülikoole. „Toetust saavate organisatsioonide hulgas on nii ettevõttesisest innovatsiooni edendavaid tegevusi kui ka projekte, millega arendatakse ehitussektorile uusi või oluliselt täiustatud digitööriistu,“ rääkis Kõiva. „Soov Eesti ehitusvaldkonna digitaliseerimist arendada on üle ootuste suur, mida kinnitab ka esimeses taotlusvoorus esitatud projektide arv.“

Toetuse saanud digitööriistade projektide hulgas on näiteks kinnisvaraarendusettevõte Liven, mis töötab välja virtuaalreaalsusel põhineva tehnoloogia, millega klient saab osaleda oma uue kodu kujundamises. Maamõõdubüroo Geodeesia24 saab toetust laserskannimisseadme soetamiseks, et viia geodeetilised andmed 3D-kujule, ning Bruce’i platvorm hõlbustab andmevahetust kinnisvara korrashoiu valdkonnas.

TalTechi digilahendus edendab süsinikujalajälje ehitussektoris hindamist, Eesti kunstiakadeemia loob tööriista kortermajade tehaselise rekonstrueerimise planeerimiseks ning Viimsi vallavalitsus arendab edasi kohalikele omavalitsustele sobivat geoinfosüsteemi Vaal.

Toetuse saanud ettevõtetes juurutatakse ka digitaalse mudelprojekteerimise (BIM) tarkvara, mis aitab märgatavalt parandada uute ja renoveeritavate ehitiste kvaliteeti. Struktureeritud andmetega kolmemõõtmeliste BIM-mudelite kasutamine on eelduseks kõige nüüdisaegsemate tehnoloogiliste lahenduste rakendamiseks nii ehitatud keskkonda planeerides, ehitades kui ka hallates.

Ehituse e-hüpet rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastust NextGenerationEU. Järgmine taotlusvoor avaneb 2023. aasta jooksul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid