2021. aastal kulutasid eurooplased alkoholile 128 miljardit eurot, mis on 0,9% Euroopa Liidu SKT-st. Kõikidest tarbimiskuludest moodustab see 1,8%, jäädes osakaalult sama suureks kui 2020. aastal.

Alkohoolsete jookide tarbimine on kõige suurem Lätis (5% kogukulust), millele järgneb Eesti (4,7%). Eestile järgnes Poola (3,7%), Leedus ja Tšehhis jäi tarbimiskulu 3,6%-ni. Kõige madalam osatähtsus oli aga Kreekas ja Itaalias (mõlemas 1%)