Maksuameti tähelepanu all on tegevus, kus välismaistest portaalidest tellitakse uut kaupa ja müüakse see mõningase juurdehindlusega edasi, et tulu teenida. Amet kirjutab oma selgituses, et veebis kaupade müümine ei erine kuidagi riiete müümisest poes. Mõlemal juhul on tegemist ettevõtlusega, millega tegeletakse järjepidevalt, reklaamitakse müüdavaid esemeid ja teenitakse maksustatavat tulu. Ei ole vahet, millises kanalis (osta.ee, buduaar.ee, facebook.com vms) tegutsetakse, vaid millega tegeletakse, kinnitab Maksu- ja Tolliamet (EMTA).

Kui kaupade müügiga tegeletakse ettevõtlusena, peab isik olema kantud äriregistrisse. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib kaubandustegevusega seotud kulud ettevõtlustulust maha arvata. Saadud kasum aga maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga ning kui on liitutud kogumispensioni süsteemiga, siis arvatakse maha ka kogumispensioni makse.

Kui esemete müük on eraisikule juhuslik tegevus, mitte ettevõtlus, siis tuleb kaupade müügist saadud tulust anda teada kord aastas esitatavas tuludeklaratsioonis. Maksustatakse ostu- ja müügihinnavahe ehk saadud kasum, millest on maha arvatud ostu- ja müügitehinguga seotud kulud.

EMTA hoiatab, et kontrollib e-kaubandust süstemaatiliselt. Netikauplejaid monitooritakse riskipõhiselt. Seda tehakse nii Facebookis kui ka teistel spetsiaalselt kauba müügile keskendunud veebilehtedel.

Isklike asjade müüki ei maksustata

Internetis esemete müümisel saadud tulu maksustamine sõltub müügitegevuse põhjusest ja eesmärgist. Kui tegemist oli isiklike asjade müügiga või kui need olid ostmise ja müümise vahelisel ajal kasutuses, siis müügist saadud tulu ei maksustata. Näiteks ei maksustata lapse riiete müüki, mis on lapsele kasvades väikseks jäänud. Tulumaksu vabalt saab müüa ka pereliikmetele kuuluvaid asju, mida enam ei kasutata. Samuti on vaba enda kasutatud mööbli müük, et uuele ruumi teha.

Ei maksustata ka tehinguid, millelt tulu ei saadagi. Näiteks kogub üks inimene postikulu jaotamise eesmärgil kokku grupi inimesi, et teisest riigist kaupa tellida. Iga tellija saab oma kauba kätte täiendava vahendustasuta. Sellisel juhul ei teenigi grupi koondaja tulu, millelt tasuda tulumaksu. Isiklike asjade müüki või kulude jagamist ei tule ka tuludeklaratsioonis kajastada.

Kaupade edasi müümine on tulu teenimine

Kui kaupu soetatakse edasimüügi eesmärgil, siis tuleb saadud tulu ka deklareerida. Tuluks arvestatakse müügi- ja ostuhinna vahet. Ostuhind on kauba (sh kauba transportimise) eest tasutud summa. See peab aga olema dokumentaalselt tõendatud.

Saadud tulu peab kord aastas deklareerima füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. Selleks on vormil A tabel 6.3 „Muu vara võõrandamine“. Tabelist tuleb valida sobiv vara liik. Täita tuleb vaid lahtrid, mis on konkreetse vara müügil teenitud tulu deklareerimisel asjakohased.

Esemete müügilt saadud tulu maksustamine

  • Laura tellis AliExpressist kaheksa käekella hinnaga 2,50 eurot tükk, kokku maksumusega 20 eurot. Kuna käekellad olid väga soodsa hinnaga, otsustas Laura need kallimalt edasi müüa ja tulu teenida. Laura müüs kõik kaheksa käekella osta.ee-s hinnaga 6 eurot tükk ning sai kokku 48 eurot. Lisaks pidi Laura osta.ee-le tasuma iga müüdud eseme eest 60 senti ehk kokku 8 kella müügi eest 4,80 eurot. Kui ostuhind ja müügiga otseselt seotud kulud maha arvestada, teenis Laura tulu kokku 23,20 eurot (48 – 20 – 4,80). Füüsilise isiku tuludeklaratsioonil kandis ta reale 6.3 summa 23,20 eurot, millelt tuleb tal tulumaks tasuda.

  • Tanel käis Slovakkias reisil. Tagasi sõites leidsid nad sõpradega Poolast soodsate tehnikavidinate poe. Koos otsustati soodsad asjad ära osta ja Eestis kallimalt maha müüa. Tanel ostis kokku 150 euro eest: aktiivsusmonitori, alkomeetri, kaheksa kaasaskantavat kapselkõlarit ja kaks diktofoni. Eestis leidis Tanel Facebooki gruppide kaudu kaubale kiirelt ostjad ning müüs ostetud asjad 242 euro eest. Kui müügihinnast ostuhind maha arvestada, oli Taneli teenitud kasu 92 eurot (242 – 150). See on ka deklareerimisele kuuluv summa, millelt Tanel peab tulumaksu tasuma.

Ettevõtluses lisanduvad ka teised maksud

Kui kaupade müük vaheltkasu saamise eesmärgil on püsiv tegevus, siis on see ettevõtlus. Ettevõtlus on ka kaupade reklaamimine laiemale isikute ringile ja vahendustasu saamine teiste isikute ostudelt. Ettevõtlusele viitab ka, kui müüjale langevad kaubanduslikust tegevusest tulenevad riskid ja kohustused. Majandustegevusega kaasnevate riskide kandmine on üks ettevõtluse tunnuseid. Ettevõtlusega tegeledes on kohustus tegevus ka ettevõtjana registreerida. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib ettevõtlusega seotud kulud saadud tulust maha arvata, kuid kogu kasum maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga ning kui liitutud on kogumispensioni süsteemiga, tuleb tasuda ka kogumispensioni makse. FIE peab ettevõtlustulu deklareerima kord aastas. Seda peab tegema füüsilise isiku tuludeklaratsioonis vormil E.

Ettevõtlustulust võib maha arvata kõik dokumentaalselt tõendatud ja selgelt põhjendatud ettevõtlusega seotud kulud. Kui kulu ettevõtlusega on seotud osaliselt, saab seda ka maha arvata vaid osaliselt. EMTA hoiatab levinud vea eest, kui Euroopa Liidu välistest riikidest kauba tellimisel arvestatakse ettevõtlustulust maha suuremad kulud, kui algselt kajastati tollideklaratsioonidel.

Kui tegeletakse ettevõtlusega, kuid ettevõtjana ei ole end siiski registreeritud, maksustatakse ka füüsilise isiku tulu ikkagi kui ettevõtlustulu. See tähendab, et tasuda tuleb nii tulu- kui sotsiaalmaks ja kogumispensioni makse.

Lisaks tasub tähelepanna, et kui ettevõtluse käigus ületab müügi summa viimase 12 kuu jooksul 40 000 eurot, on kohustus registreerida ettevõte ka käibemaksukohustuslaseks.

Tulu muutumine ettevõtlustuluks

Katil on juba 2014. aastast Facebookis oma grupp, mille kaudu ta kogub grupitellimusi ja saab neilt vahendustasu. Lisaks postitab ta gruppi müügiks ka tooteid, mis on juba eelnevalt tellitud või mida ei ole grupitellimuses osaleja välja ostnud. Tellitud kauba kättesaamise ja postitamise või üleandmise eest hoolitseb Kati ise.

Kati ei ole ettevõtjana registreeritud, kuid kogu tema tegevus vastab ettevõtluse tunnustele: tegevus on iseseisev (st Kati ei ole selles tegevuses kellegi töötaja, vaid juhib tegevust ise), eesmärk on tulu saada, kaupu soetatakse müügiks, tegevus on toimunud juba pikemat aega (välistab juhuslikkuse) ning tegevusega on võetud ka majanduslikke riske (tellitud kaupu ei pruugi kliendid kohe välja osta). Katil on kohustus end ettevõtjana registreerida. Ta ei ole seda teinud, kuid sellegipoolest kuulub tema tulu maksustamisele nagu füüsilise isiku ettevõtlustulu.