Alexelale ja Infotarile kuuluv Pakrineeme Sadam on esitanud Eleringile rendiarved. Nende järgi peab Elering iga kuu tasuma pool miljonit eurot, kuna nende gaasitaristu on rajatud Pakrineeme sadamale kuuluvale maale ja LNG kaile. Aastas tähendab see Eleringile 6 miljoni eurost kulu.

Kuna vaidlusalused objektid asuvad Lääne-Harju valla territooriumil, siis saatis Elering vallavalitsusele jaanuari alguses taotluse sundvalduse seadmiseks. Elering põhjendas taotlust olukorraga, kus kinnistute omanikuga ei ole võimalik jõuda kokkuleppele isikliku kasutusõiguse seadmises. Seega tuleb avalikes huvides rajatud tehnorajatiste talumiskohustus luua kinnistu omanikule sundvalduse seadmisega. Vaidluse all on kaks kinnistut ja sundvalduse seadmisel tuleks Eleringil nende kinnistute kasutamise eest talumistasu maksta vaid 300 eurot aastas.

Lääne-Harju vallavalitsusest kinnitati töönädala lõpus, et kinnisasja omanikelt ei ole seni sundvalduse taotluse kohta tagasisidet saabunud. Kui vastuväiteid ei tulegi, on võimalik sundvaldus seada algaval nädalal. Vastuväidete korral ei ole aga võimalik menetluse lõpuaega ennustada, öeldi vallavalitsusest. Pakrineeme Sadama õiguslik esindaja Jaanus Mody on varasemalt kinnitanud, et kui Eleringiga renditasudes kokkuleppele ei jõuta, siis võetakse ette kohtutee. Selle nädala lõpus Alexelast aga Paldiski kai rendinõude vaidlust kommenteerida ei soovitud.

Paldiski kai kasutusõiguse kokkulepet on Eleringil vaja, et taotleda oma gaasitaristule kasutusluba. Tänasel päeval Paldiskisse LNG vastuvõtuks rajatud gaasitaristut kasutada ei tohiks, sest sellel puudub kasutusluba. Vallvalitusest kinnitati, et lisaks kasutusõiguse kokkuleppele ei ole Elering esitanud ka mitmeid teisi dokumente, mida vald on kasutusloa menetluse käigus küsinud.