„2022. aasta algus oli töötlevale tööstusele hea – parim kuu oli märts, mil töötleva tööstuse toodang kasvas aastaga 6,7%,“ sõnas statistikaameti analüütik Helle Bunder. „Alates juunikuust võis täheldada töötleva tööstuse mahtudes langust. Aasta kõige nõrgemaks kuuks kujunes november 13,1 protsendilise langusega,“ lisas Bunder.

Töötleva tööstuse 23 tegevusalast langesid eelmisel aastal mahud rohkem kui pooltel. Suurematest tegevusaladest kasvas arvutite ja elektroonikaseadmete (10,3%) ja elektriseadmete toomine (4,8%). Pea samale tasemele jäi põlevkiviõli ning toiduainete toomine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes puidutöötlemine (7,6%) ning metalltoodete (5,2%) ja mööbli (10,1%) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2022. aastal välisturule 67,4%. Võrreldes varasema aastaga suurenes eksport kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 18,1%, müük kodumaisele turule aga 17,1%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks

Detsembris langes tööstustoodangu maht 2021. aasta sama kuuga võrreldes 11,6% ning töötlevas tööstuses 11,5% võrra. Energeetika valdkonnas vähenes detsembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 16,2% ja soojuse tootmine 10,7%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti detsembris võrreldes novembriga tööstuses 2,1% ja töötlevas tööstuses 3,0% rohkem toodangut.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus