Eraisikud saavad oma tulust maha arvata maksuameti nimekirja kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule ja sihtasutusele tehtud annetusi kuni 1200 euro ulatuses. Sealhulgas on võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata annetusi järgmistele juriidilistele isikutele:

  • MTÜ Eesti Pagulasabi,

  • MTÜ Mondo,

  • Ukraina Kultuurikeskus,

  • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus,

  • Eesti Punane Rist,

  • Päästeliit,

  • Rotary Klubi Tallinn Vanalinn,

  • MTÜ Slava Ukraini.

Annetuse saajatel tuli 1. veebruariks maksuametile esitada vorm INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon“ ning näidata sellel annetuse teinud inimeste andmed ja annetuste summa. Kui nad on vastava informatsiooni edastanud, kantakse kingituse ja annetuse andmed eraisiku eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Erand annetustelefonile helistades või sõnumit saates

Helistamise või sõnumi teel tehtud annetuste andmed tuludeklaratsioonile automaatselt ei jõua. Selleks, et annetaja saaks need oma tulult maha arvata, tulnuks jaanuarikuu jooksul annetuse saanud MTÜ-le edastada enda ees- ja perekonnanimi ning isikukood koos annetatud summaga ja tõendada seda telefoniarvega, kus annetus kajastub.

Kui see jäi aga jaanuaris tegemata, pole siiski kõik veel kadunud. Alati on võimalus oma tuludeklaratsiooni ise muuta. Selleks tuleb tuludeklaratsioonil tabelisse 9.4 lisada kingituse/annetuse saaja registrikood, ühingu nimi, asukohariik ning kingituse/annetuse summa. Seda peab suutma aga tõendada. Selleks peab esitama näiteks telefoniarve, millel kajastub spetsiaalsele annetusnumbrile helistamine või sõnumi saatmine.

Samuti saab tuludeklaratsiooni esitamisel oma tulumaksutagastuse annetada nimekirja kantud ühingule – Eesti Punasele Ristile, MTÜ-le Eesti Pagulasabi ja MTÜ-le Mondo.