Sügisel võttis Eesti endale seadusega eesmärgi toota 2030. aastal kogu oma tarbitav elekter taastuvenergiana. Eesti aastane elektritarbimine on 10 TWh. Praegu tuleb taastuvenergia tootmisest 3 TWh ehk meil on seitsme aastaga vaja juurde tekitada tootmisüksusi, kus toodetakse kokku 7 TWh taastuvenergiat. Paberil on see lihtne ülesanne. Eestis soovitakse püstitada sellisel hulgal tuuleparke, et nende toodang ületaks mitu korda meie vajaduse. Teoreetiliselt on võimalik Eesti elektrivajadus katta ka ainult maismaatuuleparkidega. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on meil taastuvenergia eesmärkide täitmiseks vaja juurde rajada kokku ligikaudu 2300 MW elektrit tootvaid maismaatuuleparke. Teadaolevalt kavandatakse maismaatuuleparke nii palju, et kokku toodetaks neis 3700 MW elektrit. Paraku on enamik projekte alles algfaasis ja ka ministeerium tunnistab, et on raske öelda, kui paljud neist projektidest lõpuks ellu viiakse.

Kindlam on panustada meretuuleparkidele. Nende puhul katab juba üks park pea poole Eesti elektrivajadusest. Pealegi on merel tuuleolud paremad ja seetõttu elektritootmine stabiilsem.