Aktsiaid ostetakse tagasi maksimaalselt ühe miljoni euro väärtuses ja ühe aktsia hind tagasiostu puhul on 1.7 eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul tehakse aktsiate tagasiost eelmise aasta mais Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud tagasiostuprogrammi raames. „Aktsiate tagasiostu eesmärk on pakkuda atraktiivset müügivõimalust nendele aktsionäridele, kes soovivad müüa oma aktsiaid, kuid keda on takistanud Tallinna börsil Ekspress Grupi aktsiatega tehtavate tehingute väike arv ja maht. Tagasiostuga soovime luua lisaväärtust meie ülejäänud aktsionäridele. Ostetavaid aktsiaid kasutame aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel, näiteks optsiooniprogrammi tarbeks,“ selgitas Rüütsalu.

Kõigil aktsionäridel on võimalik pakkuda oma aktsiaid Ekspress Grupile tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Tagasiostus osalemiseks tuleb aktsionäril esitada börsiväliselt tagasimüügikorralduste esitamise perioodi jooksul oma pangas. Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algab 15. veebruaril kell 10.00 ja lõpeb 6. märtsil kell 15.00. Aktsionär võib kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur tagasimüügikorralduste esitamiseks pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskohas, internetis või muul viisil).

Tasub meeles pidada, et tagasi ostetakse aktsiaid mis ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.

Aktsionäril on õigus oma tagasimüügikorraldusi muuta või tühistada igal ajal kuni tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõpuni. Selleks peab aktsionär võtma ühendust oma kontohalduriga, kelle kaudu asjaomane korraldus on tehtud, ja täitma kontohalduri poolt korralduse muutmiseks või tühistamiseks nõutud toimingud.

Kui laekunud tagasimüügipakkumiste maht kokku ületab ühte miljonit eurot, jaotab Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad aktsionäride esitatud pakkumiste vahel proportsionaalselt (pro rata) selliselt, et tagasiostude kogumaht ei ületa seatud piirmäära.

Tagasiostupakkumise tulemused võivad mõjutada kontserni 2022. aasta kasumist makstavate dividendide suurust.