Eesti süvatehnoloogia valdkond on muutunud väga põnevaks. Seal räägitakse patentide ja doktorikraadide keeles. Euroopa januneb ettevõtete järele, mis on sündinud koostöös ülikoolidega või neist lausa välja kasvanud. Tõenäoliselt peituvad meie IT valdkonna edasised suuremad edulood just sellistes ettevõtetes, sest just neis pakutakse väga erilisi lahendusi. Lightcode Photonics on arendanud välja unikaalse 3D-kaamera, mis muudab robootikat märkimisväärselt.

Firmal on neil kaasasutajat: Heli Valtna, Jan Bogdanov, Andreas Valdmann ja Sergei Omelkov. Kõigil neil on doktorikraad kas taskus või omandamisel. Kõigil neil on Tartu ülikooli taust. Kõik sai alguse siis, kui Bogdanov alustas 2017. aastal magistriõpinguid, ja hoog tuli sisse siis, kui koitis 2020. aasta. Ta astus Tartu ülikooli laborisse ja ütles, et soovib lõputööna ühe lidari ehitada. „Teeme sellise, mida ei ole varem tehtud,“ mõtlesid nad. Valtna tunnistab, et nad olid ülikoolis veedetud aja jooksul õppinud õppijateks, kuid olid väga motiveeritud leidma tehnoloogiale rakendust. Ei tahetud järjekordset lõputööd lihtsalt sahtlisse teha.