Lisa 1,34 miljonit eurot tuleb EfTEN Kinnisvarafondi kinnisvarainvesteeringute konsolideeritud üüritulust ning maha lahutati -169 000, mis on seotud Saules Miestas kaubanduskeskuse detsembri käibeüüriga, mida jaanuari tulemustes enam ei ole. Ülejäänud üüritulu kasv on ettevõtte sõnul suures osas seotud üüride indekseerimistega.

Konsolideeritud halduskulud olid jaanuaris kokku 125 000 eurot, s.h EfTEN Kinnisvarafond AS’i kinnistute konsolideeritud halduskulud 82 000 eurot. Mõlema fondi halduskulud olid firma sõnul jaanuaris tavapärasest pigem madalamad.

Konsolideeritud korrigeeritud rahavoog oli jaanuaris kokku 954 000 eurot, s.o 316 000 eurot rohkem kui detsembris. „Suhteliselt väike suurenemine, arvestades kahe fondi finantstulemuste proportsioone, on seotud detsembri laenumaksetega, mis mitmetes Leedu tütarettevõtetes langesid 2. jaanuari peale, s.t jaanuaris maksis fond laenumakseid ca 100 000 eurot tavapärasest enam. Ilma käibeüüri ja suuremaid laenumakseid arvestamata, oleks jaanuari korrigeeritud rahavoog 1,05 miljonit eurot ning detsembri korrigeeritud rahavoog 502 000 eurot, s.t tavapärases olukorras suureneks korrigeeritud rahavoog 2,1 korda,“ seisis börsiteates.

Muudatusena kajastatakse nüüd EfTEN Real Estate Fund III tulemustes nende teise fondi, EfTEN united property fund, tulemusi - sellest tulenevalt on olnud praegune kas nõnda hüppeline.

Käibel põhineva üür

Käibeüüri puhul saab üürile andja kasu ka üürivõtja käibekasvust. Samas kui üürnikul on raskusi, maksab üürnik üürileandjale vähem üüri.

Raha jääk oli jaanuari lõpu seisuga seisuga 23,89 miljonit eurot ning raha jääk suurenes 12,56 miljoni euro võrra. Arvestades nii EfTEN Real Estate Fund III dividendipoliitikat, kui ka dividendivõimekust, saaks EfTEN Real Estate Fund III maksta eelmise aasta tulemustelt netodividende kokku 12,47 miljonit eurot. Arvestades ühinemisel suurendatavate aktsiate arvu, on see 1,15 eurot aktsia kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid