Digitaalse ökosüsteemi tervikuks sidumine

Suurem osa tööstusettevõtteid on siiani soetanud erinevate tööprotsesside jaoks erinevaid tarkvarasid, mis omavahel ei suhtle. Iga üksus töötab oma digitaalses mullis ega vaheta teistega vajalikke andmeid. Sageli käib infovahetus paberil ja e-kirjade kaudu ning raamatupidamine, müügimeeskond, tootmine ja ladu toimetavad erinevates Exceli rägastikes. Selline lähenemine enam ei tööta.

Tööprotsesside automatiseerimine paneb nüüd ettevõtteid kriitilise pilguga üle vaatama oma aastatega kogunenud digitaalset taaka ning viima see vastavusse tegelike tööprotsessidega. Selle tulemusel liidestatakse tarkvarad omavahel toimivaks tervikuks.

Andmed tootmisprotsesside kohta reaalajas

Ettevõtted vajavad tarnete planeerimiseks ja tootmismahtude optimeerimiseks ning kavandamiseks andmeid reaalajas. Seda eriti rasketel aegadel, kui on vaja teha kiireid otsuseid. Reaalaja andmete pealt tehtud otsused on adekvaatsemad ja juht saab neid paremini ka põhjendada. Tänapäeva tööstuses on kõige aluseks andmete haldamine ja liigutamine. Teisisõnu tööprotsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine on võtmetähtsusega. Exceli tabelite meili teel vahetamisega ei saa langetada reaalsetele andmetel tuginevaid otsuseid.

Kella kolme reegli rakendamine

Kas kliendid saavad osta kell kolm öösel teie ettevõtte kaupa? Rahvusvahelised küsitlused näitavad, et 80% B2B klientidest harjus COVIDi ajal mugavuse ja kiirusega, mida pakuvad iseteenindus ja kaugteel suhtlemine, ning ei soovi pöörduda tagasi otsesuhtluse teel tellimise juurde. Kliendid valivad tarnija, kellega on mugavam asju ajada ning nad saavad teha tellimusi ööpäevaringselt kas või ajavahest tulenevalt. Seega tuleb konkurentsis püsimiseks hakata kodulehel pakkuma iseteeninduslahendust, mis omakorda eeldab kogu müügiprotsessi automatiseerimist. Ostu puhul tahab klient teada hinda, toote detaile ja tarneaega ostu sooritamisel.

Praegu pakuvad sellist lahendust vähesed Eesti tööstusettevõtted, aga võimalused seda teha on järjest paremad. Näiteks on siin abiks iseteenindustarkvara tootmisettevõtetele Salesorder.

Tarneahela ümber vaatamine ja töö digitaliseerimine

Globaalset mõju omavad sündmused nagu pandeemilised viiruspuhangud, sõjalised konfliktid ja nendest tulenevad häired tootmises ning logistikas on tekitanud rahvusvaheliselt läbipõimunud majandustes olulisi häireid. Selle tõttu peavad eelkõige väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtted tegema olulisi lisapingutusi, et tagada tootmise jätkamiseks sisendressursside kättesaadavus. Lisaks väiksemale ostujõule on nende digitaliseerituse ja automatiseerituse tase võrreldes suurettevõtetega madal ning seepärast on neil keeruline ajastada tootmiseks vajaminevate materjalide hankimist ning planeerida laoseisu.

Vahetult enne COVID-19 epideemiat selgus RAIT Faktum ja Ariko uuringust, et umbes 35% Eesti tööstusettevõtetest ei olnud üldse oma tootmisprotsesse automatiseerinud ja 25% olid seda teinud vaid ühe viiendiku ulatuses.

Võitlus küberturbe riskidega

Cybercrime Magazine andmetel toimus 2021. aastal maailmas iga 11 sekundi tagant mõne ettevõtte vastu lunavararünnak ning neist tingitud kahjud küündisid juba 20,1 miljardi euroni. Ohvri arvutisse paigaldatakse lunavara, mis krüpteerib kõvakettal või serverites oleva info. Pärast seda ei pääse ohver oma failidele enam ligi. Andmete taastamise eest nõuavad kurjategijad lunaraha, enamasti mõnes krüptovaluutas. Seetõttu peavad kõik ettevõtted pöörama tänavu rohkem tähelepanu küberturvalisusele. Ka väikeettevõtted vajavad küberohtude eest suuremat kaitset.

Kõige avalikum moodus on õngitsuskirjad, millega küberkurjategijad saadavad töötaja arvutisse pahavara lingi või faili ning see levib kogu ettevõtte võrgus kiirelt edasi. Varjatum ja mastaapsem rünne toimub aga läbi tarkvarasüsteemide. Hinnanguliselt 75% kõigist rünnetest. Ainus lahendus on kaitsta oma tarkvara hoiatus- ja kaitsesüsteemidega. Üks tõhusamaid meetmeid on skänneri kasutamine, mis pidevalt monitoorib ettevõtte arvutisüsteeme ja annab märku uutest turvaaukudest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid