Suurbritannia tervishoiutöötajad streigivad eesmärgiga saada kõrgemat palka. Aastatel 2010–2019 vähenes haiglate õdede palk 6% võrra. Kuid Suurbritannia pole ainus riik, kus õed ja muud tervishoiutöötajad ei ole oma palgaga rahul.

Hispaanias streikisid novembris tuhanded tervishoiutöötajad, nende hulgas ka EMO-s töötavad arstid. Töötajad nõudsid sellega kõrgemat palka ja rohkem tööjõudu, et vähendada töötajate koormust. Ka Türgi ja Prantsusmaa tervishoiutöötajad streikisid eelmisel aastal. Suuresti tuleneb see koroonapandeemiast, mis pani pea iga riigi meditsiinisektori suure surve alla. Õed pidid pikki päevi tööl olema ja see mõjus nii füüsiliselt kui vaimselt kurnavalt.

Kui palju saavad eri Euroopa riikide õed palka?

Võrreldavad palgad on toodud brutopalkadena, netopalk oleneb suuresti riigist ja selle maksudest. 2020. aasta andmete kohaselt saavad enim palka Luksemburgis töötavad õed. Nende palk ulatus 10 000 euroni kuus. Teisel kohal on Belgia ja Island, kus õed saavad veidi üle 7000 euro kuus. Kolmandal kohal on Šveits, kus õed saavad 7000 eurot kuus. Suurbritannias töötav õde teenib kuus ligikaudu 3400 eurot.

Eesti on pingerea tagapool otsas, meil on õe keskmine brutopalk pisut üle 2000 euro kuus. Kõige viimasel kohal asub pingereas Läti, kus õed saavad keskmiselt palka ligikaudu 1100 eurot kuus. Lätile eelneb Türgi 1120 euro suuruse palgaga ja Türgile eelneb Ungari: seal saab õde keskmiselt 1500 eurot kuus.

Tasub mainimist, et näiteks Prantsusmaal teenivad õed poole vähem kui samal ametikohal töötavad inimesed Belgias ja Šveitsis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid