„Minu arvates oleks õigluse vaatepunktist selline samm õige,“ kommenteeris Neivelt venekeelses veebisaates „Otse uudistemajast“ teateid selle kohta, et Leedu valitsus kavatseb pankade suurtest kasumitest mingi osa eelarvesse võtta.

Eelmisel aastal teenisid Eestis tegutsevad kommertspangad paljuski tänu laenuraha kallinemisele kokku üle 500 miljoni euro kasumit, mis on üle ühe protsendi Eesti sisemajanduse koguproduktist. Samas on riigi kulud praeguste kriiside tõttu järsult kasvanud.

Neivelt tõdes, et Põhjamaade pangad viivad oma Eestis tegutsevate pankade teenitud tulu Eestist välja, kuna siin ei ole täiendavat kapitali vaja. Väljaviidud tulust teenib Eesti 14 protsenti.

Kui Euroopas keskmiselt on pankade marginaal alla ühe protsendi, siis Eestis on see umbes kaks protsenti. Ajal kui Euribori tõusu tõttu laenuvõtjate kulud suurenevad, on hoiuseintressid endiselt madalad. Neivelt hinnangul peaks pangad Euribori tõusu korral laenumarginaale vähendama.

„Me peaksime seda pankadelt nõudma,“ rõhutas ta ning lisas, et vaevalt riik neid mõjutada suudab, kuna pankade õigused on hästi kaitstud.