Ainuüksi elektri hinna hüppelise tõusu tõttu pidi Elektrilevi kaoelektrikulude katmiseks eelmisel aastal tarbijatele võrgutasusid kolmandiku võrra suurendama. Järgmine hinnatõus ootab juba ees, sest nüüd on vaja katta inflatsiooni tõttu kallinenud hooldusteenuste ja investeeringute lepingute puudujääk. Elektrilevi on hinnatõusuks konkurentsiametile taotluse esitanud. Tegelikult saavad kõik aru vajadusest suurendada investeeringuid elektrivõrgu tugevdamiseks, et tormiga ei kaoks kodudest elekter ja kõigil elektritootjatel tekiks võimalus oma toodangut võrku saata. Elektrilevi juht Mihkel Härm ütleb, et kui võrgutasu suurendataks aastas ainult 1%, saadaks investeeringuteks igal aastal 40 miljonit lisaeurot. Investeeritava raha hulk peaaegu kahekordistuks. Selliseks hinnatõusuks aga praegu kokkulepet ei ole.

Meedias räägitakse peaaegu iga päev, et iga tormi ajal kaob inimestel elekter ja neil, kes tahavad oma toodetavat elektrit võrku müüa, ei ole selleks sobivaid ühendusi. Miks Elektrilevi ei ehita liine, et kõigil oleks toimiv elektrivõrk?