Viimases kvartalis teenis ettevõte 1,5 miljonit eurot puhaskasumit, mis tähendas aasta kokkuvõttes 1,3 miljoni eurost kasumit (kontserni omanikele omistatav kasum 1,4 miljonit eurot). Konsolideeritud müügitulu oli aasta peale 12,9 miljonit eurot, millest enam kui pool tuli aasta viimases kvartalis. Aasta kokkuvõttes vähenes müügitulu 14% ja puhaskasum 23%.

Kinnisvarafirma märgib, et selline kvartaalne kõikumine on tavaline, kuna nende majandustulemused sõltuvad väga palju projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 2-3 aastat. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus.