Amet ei leidnud, et konkurentsile tekiks märkimisväärset kahju, mistõttu otsustas ta tehingu lubada.

MAAG GRUPP AS omab otseselt ja kaudselt mitmeid kaubandusettevõtteid, mille peamised tegevusalad on piimatoodete tootmine ja müük Eestis ning Lätis, lihatoodete tootmine ja müük Eestis, Soomes, Poolas ning Leedus, transporditeenused ning kinnisvara ja intellektuaalomandi haldamine.

HKScan Baltic kontserni kuuluvad omakorda järgmised ettevõtted: AS HKScan Estonia, UAB HKScan Lietuva ning AS HKScan Latvia. HKScan LV põhitegevuseks on Rigas Miesnieks ja Jelgava kaubamärkide all lihatoodete tootmine ja müümine Lätis. HKScan LT tegeleb Leedus Klaipedos Maistas kaubamärgi kaudu peamiselt töödeldud lihatoodete (vähesemal määral ka värske liha) müügiga. HKScan tegeleb täiendavalt muude seotud tegevustega. Nende toodetud kaupu müüakse Balti riikides ja ka teistes ELi riikides. Seega mõjutab osapoolte ühinemine lihatoodete tootmise ja hulgimüügi turgu.

Hinnates äriühingute esitatud ja konkurentsiametile kättesaadavat teavet, järeldab amet, et ühinemisega ei muutu oluliselt turustruktuur, konkurents ei vähene ja turgu valitsev seisund ei teki ega tugevne mõjutatud turgudel Lätis, kus ühinemisest osavõtjad tegutsevad. Seetõttu on ühinemistehing lubatav, kinnitab Läti konkurentsiamet.

Et vältida konkurentsi olulist vähenemist äriühingute ühinemise tulemusena, on konkurentsiseaduses sätestatud kriteeriumidele vastavate ühinemistehingute tegemiseks vaja konkurentsiameti luba. Seega tagab konkurentsiamet riigipoolse kontrolli turgude koondumise üle, et ei toimuks struktuurimuutusi, mille tagajärjel on tarbijatel pikemas perspektiivis piiratud valikuvõimalused või tuleb kaupu ja teenuseid osta konkurentsivõimetu hinnaga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid