Eesti vaimse tervise rakendus Synctuition Mindspa on mobilliäpp, mis põhineb teadusliku toimega heliteraapial. Seal põimuvad muusika ja 3D-loodushääled, mille eesmärk on vähendada stressi ja võidelda unetusega. Nüüd sai ettevõte ametliku kinnituse oma toimest USA’s tehtud meditsiinilises teadusuuringus. Synctuition Mindspa näitas farmakoloogiliste antidepressantidega võrreldavat tulemust stressi alandamisel.

Uuringu viis läbi Rutger’si Ülikool USA’s ning selles osales kokku 100 arsti, õde ja muud tervishoiutöötajat. Erapooletu uuringu, kus testiti rakenduse mõju koroonastressi all kannatavate meditsiinitöötajate peal, näitas selgelt, et...