Väärtpaberitesse investeerimisel tasub peaaegu alati Eesti residentidel kasutada tulumaksuseadusest tulenevat võimalust tulumaksukohustuse edasi nihutamiseks ehk investeerimiskontot. Kasutades investeerimiskontot, tuleb deklareerida vaid kontole tehtud sissemakseid ja väljamakseid ning tulumaksukohustus tekib alles siis, kui võtad investeerimiskontolt rohkem raha välja, kui oled summaarselt sisse pannud.

Samas eksisteerib palju vigu, mida investorid tihti teevad, mis võivad neile tekitada suurema tulumaksukohustuse, või vastupidi, mille tõttu unustatakse tulumaks tasuda.