„Seda peaks ka laiemalt vaatama. Kuidas üldse äriühingud juhitud on? Kas aktsepteerime näiteks korruptsiooni? Milline on ärieetika? Kõik see on selles direktiivis sees,“ selgitab Liivamägi. Kui liidus hakati jõudma selleni, kuidas tagada eesmärkideni jõudmine, sest teema pakub suuri väljakutseid, siis otsustati, et riigid üksi ei saa siin hakkama. Appi peab tulema ka erasektor.

Ettevõtted peavad ise oma tegevust vajaduse korral ümber mõtestama, sest seda nõuavad üha enam ka nende partnerid. „Ka rahastajatel on järjest enam kohustus jälgida laenu andmisel ja investeeringute tegemisel just neid tingimusi. Kas ettevõte on kestlik? Selleks peavad nad saama üheselt mõistetavat infot.“