Töötasu on oluline sissetulekuallikas, mis mõjutab peale igapäevase toimetulekute ka hüvitiste ja pensioni suurust ning inimese elukvaliteeti kogu tema eluaja jooksul. Meeste ja naiste vahelise palgalõhe küsimusega on Eesti maadelnud juba aastaid. 2014. aastal olime me Euroopa Liidu kõrgeima palgalõhega (28,1%), 2021 oli olukord juba märgatavalt parem - 14,9%. Sellest hoolimata pole probleem kuhugi kadunud ja seega viskame pilgu peale, mida arvavad soolisest palgalõhest meie poliitikud.

Kõikidest erakondadest on vaid üks, kelle seisukoht teistest erineb märgatavalt. Nende sõnul pole palgalõhe põhjuseks Eestis see, et naistele ja meestele makstakse sama töö eest erinevat palka. Probleem peitub mujal.