Seitsmekuune suhtlus tööandjaga vedurijuhtide ja liikluskorraldajate palgatingimuste üle pole 2023. aasta kollektiivlepingu allkirjastamisega päädinud, mistõttu otsustas raudteelaste ametiühing pöörduda kokkuleppele jõudmiseks riikliku lepitaja poole.

Raudteelaste ametiühingu juht Oleg Tšubarov räägib, et korduvalt on pöördutud ministri ja ametnike poole, et selgitada palgatõusu vajadust. „Tööandja kaotab häid töötajaid, nad lahkuvad ettevõttest – aastaid kestnud pidev ületunnitöö tekitab inimestes tööstressi ja pingeid kodus. Tegevused on aastatega intensiivistunud, töötatakse üle jõu, kuid ettenähtud töötundidega ära elada pole võimalik. Tööandja räägib Eesti keskmisest palgast, aga sellesse on sisse arvestatud ületundide palk ja lisatasud. See pole piisav tasu sellise töö eest,“ kommenteerib Tšubarov olukorda.

Tööandja otsus olla läbirääkimistel järeleandmatu ja tõsta vedurijuhtide ja liikluskorraldajate töötasu enda pakutu tasemele ei vasta ametiühingu ja töötajate ootustele. Aastaid on räägitud madalast palgatasemest ja liiga väikesest palgatõusust, mis ei kata inflatsiooni.

Elroni osakonna usaldusisik Aleksandr Jakušev kinnitab, et vedurijuhid on valmis oma nõudmiste toetuseks streikima ja aktsioone korraldama. „Streik pole siiski eraldi eesmärk, me soovime tööandjaga kokkuleppele jõuda ja oleme seetõttu valmis riikliku lepitaja toel edasi läbi rääkima,“ räägib Jakušev edasistest sammudest.

Eesti raudteelaste ametiühingus on enam kui 1000 liiget, kellest Elroni osakonnas on üle saja liikme, kes seisavad töötajate õiguste ja huvide eest.