Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool kinnitab, et inimene ei pea midagi ise tegema. Ta lisab, et keegi ei jää millestki ilma ning toetuse maksmise periood pikeneb vaid teatud juhtudel.

Kool selgitab, et töötukassa ei loe töötutoetust otseselt sissetulekuks, kuna seadusega on sätestatud, mis on toetus ja mis on sissetulek. „Seadused võtab vastu riigikogu ja kahjuks ei ole siin seadusandja midagi muutnud.“

Lähtuvalt seadusest peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks juhul, kui töötul tekib kahe töötukassasse pöördumise vahel sissetulek, mis ületab 31-kordset toetuse päevamäära, mis on 327,05 eurot, selgitab Kool.

Töötukassa palub registreeritud töötutel oma nõustajaga järgmisel kohtumisel rääkida ja teada anda, kas said enammakstud tulumaksu tagasi. Nõustaja saab siis inimesele selgitada, kas seetõttu tema töötutoetus sel kuul katkeb ja pikeneb kuu võrra või ei.