Harju Elektri neljandat kvartalit ja aastat ilmestab rekordiline müügitulu, mis kasvas eelnevate perioodide võrdluses ligi 15%. Aastane müügitulu 175,3 (2021: 152,8) miljonit eurot ületab eelmisel aastal saavutatud kontserni käiberekordi. Müügimahtude kasvu on toetanud püsivad kliendisuhted, mis põhinevad pikaajalisel usaldusväärsel koostööl, märgib juhatus. Neljanda kvartali müügitulu kerkis aastavõrdluses 14,7% 49,9 miljoni euroni.

Neljanda kvartali kahjumiks kujunes 2,52 miljonit eurot. Aasta varasemas kvartalis teeniti veel 888 000 eurot kasumit. Puhaskahjum aktsia kohta oli viimases kvartalis -0,14 (2021 IV kv: puhaskasum aktsia kohta 0,05) eurot. Neljanda kvartali tulemust enim mõjutas ühekordse kuluna varude allahindlus 1,0 miljoni eurot ning eraldise suurenemine kahjumlike lepingute katteks 1,5 miljoni euro võrra.

Keerulise kriisiaasta lõpuks tuli siiski vastu võtta aasta lõikes ajaloo esimene kahjum. Majandustulemusi õnnestus juhatuse sõnul teisel poolaastal parandada, kuid hoolimata pingutustest tuli teha ühekordseid märkimisväärseid reserve ja mahakandmisi, mis ei võimaldanud kasumit saavutada. Ühekordsete kuludeta oleks viimase kvartali ärikasum olnud 0,4 (2021 IV kv: 0,9) ja teise poolaasta ärikasum 2,5 (2021 II poolaasta: 2,0) miljonit eurot.

„Sisendhindade tõusu ning tarneahelate probleemide tõttu tuli kontsernil esimesel poolaastal kriitiliselt ümber hinnata käimasolevad tööd ning sõlmitud kokkulepped eesootavateks perioodideks. Mitmed lõppenud projektid osutusid kulude kasvu tõttu esialgsest planeeritust keerukamaks ja kahjumlikuks, mida omakorda võimendasid tarneraskustest tingitud ebaefektiivsus,“ märgib juhatus. Teisel poolaastal oli tulenevalt vaidlusest tähelepanu all tütarettevõtte Energo Veritas OÜ finantsseis, mille raames hinnati alla ettevõte firmaväärtus ja varud.

„Ühekordseid kulusid arvesse võtmata oleks kontserni viimase poolaasta äritegevus olnud kasumis ning paremate tulemustega kui aasta varem,“ lisab juhatus aruandes.

„2023. aastaks oleme ladunud tugeva vundamendi ning jätkame ühtsena toimiva Harju Elekter kontserni loomist. Meil on kaasaegsed tehased ning nende sisseseade Eestis, Soomes, Leedus ja Rootsis. Västeråsis valmis aasta lõpus uus 6300 m² suurune tootmishoone, mis on värskeimaks täienduseks meie tööstuskinnisvara portfellis. Kaasaegse tehase valmimisega otsustasime Rootsi tütarettevõtte erinevad üksused koondada Västeråsi, et tagada kokkuhoid ning ühtsem ja tugevam kohalik üksus,“ märgib juhatus.

Kontsernil on juhatuse sõnul hea likviidsus ja kapitaliseeritus ning tugev juhtimisstruktuur. „Aasta viimases kvartalis saime paika ekspertidest koosneva kontserni juhtkonna ning alustasime ettevõtete tsentraalsemat juhtimist eelkõige finantsjuhtimises-kontrollis, tootmises-tarneahelas ja müügis-turunduses. Harju Elektri strateegia, mis on integreeritud jätkusuutlikkuse eesmärkidega, keskendub järgnevatel aastatel tööstustoodangu ja projektide müügimahtude ja kasumlikkuse kasvule,“ märgitakse börsiteates.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid