Strateegilisteks kaupadeks peetakse näiteks kaupu, mida võidakse kasutada massihävitusrelvade tootmiseks või muul viisil inimõiguste rikkumiseks, mistõttu on nende riigiüleseks transportimiseks vajalik taotleda litsents. Loodud e-litsentseerimise keskkond aitab selliseid litsentse väljastada ning sealjuures tuvastada nii isikuid kui ka kaupasid, mis riiki saabuvad või riigist lahkuvad ja välja selgitada, kas neid plaanitakse valedel kaalutlustel kasutada.

Süsteemi kasutuselevõtuga plaanib Filipiinide valitsus võidelda massihävitusrelvade tootmise ja omamise vastu ja olla selle valdkonna digitaalne eestvedaja ning eeskuju teistele Kagu-Aasia riikidele.

„Läbipaistva ja turvaliste e-teenuste roll antud valdkonnas eriti oluline, kuna see aitab riikidel võidelda otseselt nii terrorismi kui ka illegaalse relavaveo vastu,“ ütles Spin TEKi juhatuse liige Mari Uusmaa.

Filipiinid on seejuures juba 12-s riik, kus Eesti firma Spin TEK AS on strateegiliste kaupade e-litsenseerimisüsteemi arendanud, aidates seejuures nii võideleda ülemaailmse rahvusahelise juleoleku eest.

Filipiinide Kaubandusministeeriumi juhi Alfredo E. Pascuali sõnul parandab valminud süsteem märkimisväärselt Filipiinide riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmist, näidates sellega riigi pühendumust rahule ja julgeolekule. Muuhulgas mainis Pascual süsteemi üleandmisel peetud avakõnes, et Filipiinid kavatsevad uue süsteemi abiga tagada, et massihävitusrelvadena kasutatavaid kaupu saaks kätte vaid need, kes kavatsevad neid rahu nimel kasutada.

Strateegilise kaupade ametkonna direktor Janice Sacedon-Dimayacyac sõnul on e-litsentseerimise süsteemi lanseerimine Filipiinide jaoks tähtis verstapost pakkumaks kiiret, tõhusat ja turvalist e-teenust kõikidele valdkonna partneritele.

Projekti rahastas USA välisministeeriumi all olev DTRA (Defence Threat Reduction Agency) ning kohapeale kordinaator oli Black & Veach, kandev roll oli aga just Eesti IT firmal Spin TEK, kes töötas koostöös Filipiinide Kaubandusministeeriumiga riigi seadusandlusele ja regulatsioonidele toetudes välja infosüsteemi.

Spin TEK AS on Eesti üks vanemaid IT firmasid, kes on arendanud mitmeid infosüsteeme ka Eesti ministeeriumitele, kohalikele omavalitsustele aga ka erasektorile.