Nimekirja kantakse riigid, kes ei järgi head maksuhaldustava – nad kas ei soovi või ei suuda tagada efektiivset maksualast infovahetust; nende maksusüsteem on läbipaistmatu või ei rakenda nad maksude vältimise vastaseid rahvusvahelisi standardeid.

Venemaa kanti ELi nimekirja pärast seda, kui Euroopa Nõukogu töörühm leidis, et Venemaa valdusettevõtete erimaksurežiim ei vasta hea maksuhaldustava kriteeriumitele, ja Venemaa seda režiimi neile seatud tähtajaks ei muutnud.

Briti Neitsisaared lisati ELi nimekirja, sest riigi maksudealane infovahetus ei vasta rahvusvahelisele teabevahetuse standardile. Costa Rica ei ole suutnud reformida kokkulepitud tähtajaks välistulu maksustamise korda. Marshalli saared on varasemalt olnud ELi nimekirjas, 2018. aastal, ja lisati nüüd sinna taas, kuna ka nemad ei järgi head maksuhaldustava.

Hetkel kuulub ELi nimekirja 16 jurisdiktsiooni: Ameerika Samoa, Anguilla, Briti Neitsisaared, Costa Rica, Fidži, Guam, Marshalli saared, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ja Tobago, Turks ja Caicos, USA Neitsisaared, Vanuatu ja Venemaa.

Nimekirja kantud riikide suhtes kehtivad Eestis tavapärastest karmimad maksureeglid:

1) Kui nimekirja riigi (nt Venemaa) juriidiline isik on Eesti residentidest füüsilise isiku kontrolli all, maksustatakse selle isiku tulu Eesti omaniku käes jooksvalt, sõltumata sellest, kas see juriidiline isik on oma kasumit maksumaksjale jaotanud või mitte. Nii peab Eesti residendist füüsiline isik, kes omab üle 50% Vene äriühingust, kajastama oma 2023. aasta tuludeklaratsiooniga ka Vene ühingu kasumit, ja sellelt arvestatud maksud ära maksma.

2) Tulumaksuga maksustatakse ka kõik Venemaa juriidiliste isikute poolt Eesti residendile teenuse osutamisest saadud tulud, sõltumata sellest, kus toimus teenuse osutamine või kasutamine. Kui Eesti resident tasub sellise teenuse eest, peab ta kinni pidama tulumaksu määras 20%.

3) Kui Eesti äriühing on saanud dividendi Venemaa äriühingult ja jaotab selle edasi, ei rakendu Venemaalt saadud dividendidele maksuvabastus.

4) Teatud väljamaksed Venemaa äriühingutele, näiteks viivise või leppetrahvi tasumine, laenu andmine või ettemaksu sooritamine maksustatakse ettevõtlusega mitteseotud kuluna.

Muudatused jõustuvad 21. veebruaril 2023. Riikide nimekirja uuendatakse kaks korda aastas – veebruaris ja oktoobris. Seega võib oktoobris 2023 oodata uusi täiendusi.