„Seisak on tingitud eeskätt energiakandjate hinnatõusuga seotud kõrgest omahinnast, millisega on tihedas rahvusvahelise konkurentsis keeruline toodangut müüa. Esialgu oleme kavatsenud tehase uuesti käivitada 6. märtsist,“ ütles Lahe. Esmakordselt seiskas Estonian Cell tehase töö kaheks nädalaks 2022. aasta lõpus.

Tehase raskused algasid eelmise aasta augustis, mil elektri- ja gaasihinnad taevasse kerkisid. „Ettevõte maksis 2022. aastal energia eest kokku üle 44 miljoni euro. Kriisieelsetel aastatel oli energiakulu suurusjärgus 17 miljonit eurot. Aasta keskmisena moodustasid energiakulud 43% tootmiskuludest. Kuna ettevõte konkureerib energiapuiduga, kasvas oluliselt ka puidukulu. Ehkki hinnad on tasapisi langenud, ei ole konkurentsipilt muutunud,“ selgitas Lahe raskuste põhjuseid.

Teadupärast on Eesti üks väheseid riike, kes on välistanud suurtööstusele energiasõja taustal ajutiste toetusmeetmete kehtestamise. „Isegi meist väiksema üldise toetusmääraga Rootsi eraldas 2022. aasta lõpus 214 miljonit eurot just energiaintensiivse tööstuse toetuseks. Teistest riikidest erinevate mängureeglitega ei ole meil võimalik võrdväärselt konkurentsis püsida,“ sõnas Lahe.

Lahe väitel saab konkurentsivõimelise keskkonna tagamisele kaasa aidata ka muul moel kui toetuste jagamisega. „Näiteks oleks võimalik taastuvenergia tasud võtta kõikidelt tarbijatelt ära riigieelarvesse sarnaselt Soomega. Hiljuti läks sama teed Tšehhi vabariik. See parandaks nii elanike toimetulekut kui oleks suureks abiks energiaintensiivsele tööstusele, millist on haavatava tarbijagrupina rõhutatud pea kõigis Euroopa liidu soovitusmeetmetes,“ väitis Lahe.

Hoolimata tänasest keerulisest olukorrast töötatakse Estonian Cellis selle nimel, et juba lähiaastatel vähendada energiasõltuvust ja rajada tehase enda biojäätmetel põhinev energiatootmine. Seda lisaks juba olemasolevale biogaasi tootmiskompleksile. „Energiaefektiivsusesse oleme juba tohutult panustanud ja tegeleme sellega ka edasi. Ainuüksi 2022. aastal hoidsime energiasäästumeetmete tulemusel kokku 14 GWh energiat,“ kirjeldas Lahe, andes mõista, kuidas kuluelementidega tehtud innovatsioon on tulemust andnud.

Pikas perspektiivis on Lahe siiski optimistlik, kuna tema sõnul tegutsetakse globaalses pildis kasvavatel turgudel. „Seetõttu peame oluliseks tagada kindel töökoht kõigile meie pikaajalise kogemusega töötajatele,“ kommenteeris Lahe, lisades, et tehas jääb orienteerituks jätkusuutlikule kasvule ja tootmiskulude efektiivsusele, mis saavutatakse ööpäevaringse maksimumkiirusel töörežiimiga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid