„Hoolimata majanduse mõningasest jahenemisest on tööturul võitlus parimate töötajate pärast endiselt väga aktiivne. Parimad töötajad teevad enne kandideerimist ja tööpakkumise vastuvõtmist tööandjale põhjaliku taustakontrolli. Top Tööandjaks nomineeritutel on hea võimalus luua endale eelised parimate töötajate kaasamiseks oma eduloosse,“ räägib CV.ee tegevjuht Agu Vaher.

2022. aasta Top Tööandjad:

Top-of-mind“ tööandja on LHV PANK AS

Finantsvaldkonna võitja – LHV PANK AS

„LHV on viimaste aastatega väga kiiresti kasvanud: meie inimeste hulk on paari aastaga kahekordistunud ja kasvanud tänaseks üle 900. Selleks et nii kiiresti kasvada, on vaja parimaid oma ala spetsialiste, keda kõnetavad meie missioon ja eesmärgid. Tahame üha uusi tippe vallutada ja koos nende ületamist tähistada. On rõõm näha, et see kõnetab inimesi ja nad tahavad olla osa LHV eduloost,“ ütles LHV personalijuhi kohusetäitja Age Leedo.

Kaubanduse valdkonna võitja – COOP EESTI AS

„Coopi tugevuseks on kindlasti kohalikkus: Coopi ühistutes töötavad kohalikud inimesed, ühistuid juhivad kohalikud inimesed ja meie meie ühistud isegi kuuluvad kohalikele inimestele. Selline läbi ja lõhki kohalike kogukondade poolt loodud ühistus töötamine aitabki kaasa sellele, et inimesed tunnevad end Coopis töötades omadena, ei ole võõraid ülemusi, kes kohalike oludega kursis ei ole,“ sõnab Coop Eesti Keskühistu personalidirektor Kerstin Jaani.

„Coopi suure süsteemi sees on tohutult arenguvõimalusi igale erialale ja on palju näiteid sellest, kuidas kaupluse teenindajast juhata rolli sirgutakse, aga on ka selliseid juhtumeid, kus töötaja on kellelegi silma jäänud ja kutsutud kauplusest hoopis kontorisse täiesti uut ametit pidama. Tegelikult on Coop alati võimaldanud oma inimestel igas eluetapis tööd teha. Näiteks saab Coopis kooli kõrvalt täis- või osakoormusega tegutseda või hoopis suvel kaupluses abilisena lisaraha teenida. Meil on selliseidki olukordi, kus pensionile jäänud töötaja avaldab juba mõne nädala möödudes soovi tulla tagasi tööle, ja sellistel puhkudel me toetame oma inimesi. Aga paljudel Coopi töötajatel on ka väikesed lapsed ja sedapuhku leiame lahendusi, et aidata neil pere- ja tööaeg võimalikult hästi toimima saada. Võib öelda, et „paindlikkus“ on tööd Coopis iseloomustav märksõna,“ rääkis Jaani.

Teeninduse valdkonna võitja – BOLT TECHNOLOGIES OÜ

„Oleme väga tänulikud, et tehtud töö on kandnud vilja ning oleme saanud sellise tunnustuse osaliseks. Meie eesmärk on luua oma töötajatele keskkond, kus nad saavad kasvada, ehitada rahvusvahelist karjääri, ennast teostada ja sooritada ainulaadseid ülesandeid. Usume, et meie töötajate suur teotahe on seotud ka meie missiooniga luua linnu inimestele, mitte autodele. See tähendab, et eranditult iga Bolti meeskonnaliige saab oma töös aidata kaasa maailma parandamisele ja panustada rohelisse tulevikku.
Ettevõte kasvab kiirelt ning ootame parimaid endaga liituma. Bolti Eesti kontoris on üle 120 vaba ametikoha. Rohkem infot erinevate rollide kohta leiab Bolti karjäärilehelt aadressil careers.bolt.eu.“

Transpordi ja logistika valdkonna võitja – LUX EXPRESS ESTONIA AS

„See, et oleme kolmel väga eripalgelisel aastal suutnud olla atraktiivne tööandja tulevastele talentidele ning ennekõike hoida meiega juba liitunud töötajate usaldust, annab kindla jalgealuse ettevõtte jätkuvaks arendamiseks,“ sõnab Lux Express Estonia töösuhete spetsialist Natalja Afanasjeva.

IT ja telekommunikatsiooni valdkonna võitja – TELIA EESTI AS

„Meil on suur heameel olla jätkuvalt tunnustatud kui üks parimaid tööandjaid Eesti turul. Panustame järjepidevalt oma töötajate rahulolusse, seda nii erinevate lisaväärtuste pakkumise, töötajakogemuse parendamise kui ka juhtimis- ja ettevõtte kultuuri arendamise. Rõõm, et seda märgatakse ja hinnatakse,“ sõnab Telia Eesti personalidirektor Ingrid Viinapuu.

Tootmise valdkonna võitja – ABB AS

„Eestis on mitu tugevat tööstusettevõtet. Seetõttu on meil ABB-s seda enam hea meel, et meid on taas teiste seast esile tõstetud. See on meile suur tunnustus, sest meie eesmärk tööandjana on luua töötajast hooliv ja töötaja arengusse panustav töökeskkond. Üks meie missioon on ka suurendada inimeste teadlikkust tootmisvaldkonna atraktiivsusest, et tagada tuleviku järelkasv Eesti majanduse ühe nurgakivi, s.o tööstuse jaoks,“ sõnab ABB AS-i personalijuht Merilin Ednaševski.

Parimate tööandjate täispika pingereaga on võimalik tutvuda leheküljel https://hr.cv.ee/top-tooandja-tulemused-2023.

Top Tööandja uuringut korraldab juhtiv värbamispartner CV-Online Estonia (CV.ee). Konkurss on pika ajalooga: Top Tööandjaid on valitud viimased 11 aastat. Analoogset konkurssi korraldatakse ka teistes Balti riikides katusnimega Top Employer.