Ringo eesmärgiks on pakkuda alternatiivi ühekordsetele pakenditele. Ettevõtte toidupakendite korduvkasutamise süsteem, millega tagatakse pakendite korje, pesu ja korduspakendid, suunab pakendid uuesti ringlusesse.

Uurisime Ringo asutajalt Janek Balõnskilt, kuidas ettevõttel läheb ja millisena näeb ta pakenditööstuse tulevikku.