Elektrituru kiiresti muutuvas olukorras, kus elektrimüüjate poolt on lisandumas uusi pakette ning erinevad lisatasud ja marginaalid võivad ajada segadusse, juhib TTJA tähelepanu, et tarbijad ei kaotaks valvsust nii lepingutingimuste kui ka enda õiguste osas. Et vabal elektriturul hästi toime tulla, tuleb elektrilepingu sõlmimisel olla tähelepanelik ja teha piisavalt eeltööd.

„Kasutasin pikalt börsipaketti, kuid vahepeal läksin üle universaalteenusele. Kas praegu universaalteenuselt börsipaketile üle minnes võib olla kõrgem marginaal kui oli enne?“

Jah. Elektrimüüjal ei ole kohustust säilitada varasemat marginaali.

„Kui pika perioodi peale võib sõlmida tähtajalise elektrilepingu ja kas selle ennetähtaegsel lõpetamisel võib nõuda leppetrahvi, kui turule tuleb madalama hinnaga elektripakett ja soovin sellele üle minna?“

Seadus ei reguleeri, kui pika tähtajaga elektrilepingu võib sõlmida. Tähtajalisi elektrilepinguid võib olla nii ennetähtaegse lõpetamise tasuga kui ka ilma, mistõttu on oluline pikaajalise tähtajalise elektrilepingu sõlmimisel alati pöörata tähelepanu lepingu lõpetamise tingimustele.

Sõlmides ennetähtaegse lõpetamise tasuga ehk leppetrahviga pikaajalise tähtajalise elektrilepingu võib lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasneda kopsakas trahvinõue. Samuti võib eeldada, et sellise elektrilepingu sõlmimine on tarbija jaoks soodne, kui elektrihind püsib turul kõrge, kuid riskantne, kui elektrihind muutub odavamaks. Kui turule tulevad odavama hinnaga pakkumised ja tekib soov paketti vahetada, siis on pakett seotud leppetrahviga.

„Kas tähtajalise elektrilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel võib nõuda leppetrahvi, kui pean vahetama elukohta?“

Sõltub elektrilepingu tingimustest, kuid elektrimüüjatel ei pruugi tingimustes olla ette nähtud erisust juhuks, kui elektrileping lõpetatakse ennetähtaegselt kinnisvara müümise või üürilepingu lõpetamise tõttu.

„Sõlmisin tähtajalise elektrilepingu, kuid soovin üle minna universaalteenusele. Kas elektrimüüja võib nõuda tähtajalise elektrilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel leppetrahvi?

Kuni 30.09.2023 ei või elektrimüüja nõuda universaalteenuse lepingu sõlmimisel leppetrahvi ega kahju hüvitamist, kui tähtajaline elektrileping sõlmiti enne 23.09.2022.

„Kas elektrimüüja võib muuta ühepoolselt elektrilepingu tingimusi, sh hinda?“

Elektrimüüja võib elektrilepingu tingimusi, sh hinda, muuta ühepoolselt lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras. Elektrimüüja peab lepingu tingimuste muutmisest tarbijale ette teatama. Etteteatamise aeg on enamasti kuu aega. Muudatustega mittenõustumisel on tarbijal õigus elektrileping üles öelda. Erinevate elektrimüüjate poolt pakutavate elektripakettide hindu saab võrrelda veebilehel www.elektrihind.ee. Erandina ei tohi üldjuhul muuta elektrihinda tähtajalises elektrilepingus lepingu tähtaja jooksul.

„Mida teha, kui leian, et minu õigusi on rikutud?“

Küsimuste korral pöördu esmalt lahenduse leidmiseks elektrimüüja poole. Elektrimüüjaga kokkuleppe mittesaavutamisel ja kui leiad, et Sinu õigusi on rikutud, siis lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks saab pöörduda tarbijavaidluse komisjoni või kohtusse.

Võrguettevõtja tegevust puudutavates küsimustes, nt võrguteenuse eest võetavad tasud, tuleb pöörduda Konkurentsiameti poole.